The Journal is published by the Nature Conservation Agency of the Czech Republic in cooperation with the Cave Administration of the Czech Republic, the Krkonoše Mts. National Park Administration, the Bohemian Forest Mts. National Park Administration, the Podyjí National Park Administration and the The Bohemian Switzerland National Park Administration. It has been published since 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

The Banff National Park

International Nature Conservation

authors: Tomáš Urban, Jana Vaňková

The Banff National Park

The Banff National Park is Canadas oldest National Park and it is located in the Canadian Rocky Mountains range in the western part of the Province of Alberta. Due to its picturesque landscape, it is one of the most often visited protected areas in Canada.

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 International Nature Conservation Print article in pdf

Bohemian-Saxon Switzerland: Transboundary Cooperation as a Necessary Prerequisite of Effective Terri

International Nature Conservation

author: Handrij Härtel

Bohemian-Saxon Switzerland: Transboundary Cooperation as a Necessary Prerequisite of Effective Terri

Bilateral cooperation in Bohemian-Saxon Switzerland has had a long tradition...

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 International Nature Conservation Print article in pdf

The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains

On Nature in the Czech Republic

authors: Vladimír Melichar, Petr Krása

The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains

The Krušné hory/Ore Mts. stretches for 130 km along the north-western Czech-German border. Low mountains is a part of the Bohemian Massif and it shape has been essentially influenced by folding, denundation and tectonic activities.

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 On Nature in the Czech Republic Print article in pdf

Globální úbytek obojživelníků II.

International Nature Conservation

author: Antonín  Krása

Globální úbytek obojživelníků II.

With respect to decline in numbers and risk that the whole species become extinct, amphibians probably is the most threatened vertebrate group at present. By this time 34 amphibian species are repor­ted to have become extinct, mainly frogs.

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 International Nature Conservation Print article in pdf

Spomíname na slovenských ochranárov

News – Reviews

author: Viliam Stockmann

Rok 2009 ešte neskončil a už možno konštatovať že bol pre slovenskú ochranársku obec mimoriadne smutný. Stratili sme naraz štyroch pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí stáli pri jej povojnovej rekonštrukcii. Všetci štyria úzko spolupracovali s českou ochranou prírody. Juraj Varga hlavne pri zakladaní československej dobrovoľnej organizácie ochrany prírody TIS, Alojz Čaputa pri ochrane Lepidopter, Ján Bako ako zástupca vedúceho úseku ochrany prírody pre spoluprácu s českým SUPPOPom a Štefan Homza z titulu pracovníka oddelenia ochrany prírody na Ministerstve kultúry SSR. Zaslúžia si, aby sme si ich aspoň stručne pripomenuli.

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 News – Reviews

Downhill Skiing and Nature

Nature and Landscape Management

authors: Jiří Flousek, Josef Harčarik

Downhill Skiing and Nature

The article reacts to the intensive development of ski resorts in mountain National Parks and Protected Landscape Areas in the Czech Republic.

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 Nature and Landscape Management Print article in pdf

Act No. 115/200 Gazette – A Tool for Reducing Conflicts between Nature Conservation and Private Owne

Nature and Landscape Management

autorka: Lenka Tomášková

Act No. 115/200 Gazette – A Tool for Reducing Conflicts between Nature Conservation and Private Owne

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění (dále jen zákon 115), byl přijat v dubnu roku 2000. Má za cíl mírnit konflikt mezi zájmy ochrany přírody a vlastníky domestikovaných zvířat, rybníků, zemědělských či lesnických pozemků apod. Zákon umožňuje za splnění zákonných podmínek uhradit škodu, kterou způsobil na majetku vybraný zvláště chráněný živočich podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 Nature and Landscape Management Print article in pdf

Human Perception of Eurasian Otter Damages and Efficacy of Act No. 115/2000 Gazette

Nature and Landscape Management

authors: Markéta Václavíková, Vlastimil Kostkan

Human Perception of Eurasian Otter Damages and Efficacy of Act No. 115/2000 Gazette

In the past, the Eurasian Otter (Lutra lutra) was almost driven to extinction in the Czech Republic.

Nature Conservation 6/2009 16. 12. 2009 Nature and Landscape Management Print article in pdf

Complicated Seeking for European Wilderness

Research, Surveys and Data Management

autorka: Jana Vavřinová

Complicated Seeking for European Wilderness

The article presents various wilderness… When organizing the Wilderness Conference (Prague, May 2009), the organizers found that there is a different perception of the term wilderness, on the one hand Eastern and on the other hand Western European one.

Nature Conservation 5/2009 21. 10. 2009 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf

Dilemma of Priorities? Do We Protect Biological Diversity or Processes?

Research, Surveys and Data Management

authors: Handrij Härtel, Zdenka Křenová

Dilemma of Priorities? Do We Protect Biological Diversity or Processes?

Wilderness protection has been becoming an important issue also in the European Union Member States, particularly with respect to EU enlargement to the East.

Nature Conservation 5/2009 21. 10. 2009 Research, Surveys and Data Management Print article in pdf