Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

Zprávy-Recenze

Autor: Ladislav Pořízek

Vlci v národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko obdržela první neověřené informace o spatření vlka v oblasti rezervace Břehyně-Pecopala již před dvěma lety. V posledních měsících však intenzita informací o pravděpodobném výskytu vlků zejména v okolí rybníka Břehyně vylučovala záměnu se psy či migrujícím jedincem.

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jak moc mimořádný je dosavadní průběh letošní zimy?

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Pretel

Když se zhruba před čtvrt stoletím začala na půdě OSN připravovat Rámcová úmluva o změně klimatu (přijata v roce 1992 v Rio de Janeiru), zdůrazňovalo se zejména vysoké riziko nárůstu globálních teplot v dalších desetiletích s téměř katastrofickými důsledky pro celou planetu. Ten měl podle tehdejších odhadů kulminovat v druhé polovině 21. století. To byl hlavní důvod, proč se následně přistoupilo k přípravě Kjótského protokolu, jehož hlavním cílem bylo snížení emisí skleníkových plynů na takovou úroveň, která by rizika důsledků výrazně snížila a předpokládaný nárůst teplot třeba i zastavila.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nekrolog

Zprávy-Recenze

Autor: Radek Drahný

Nekrolog

V úterý 11. února nás zastihla smutná zpráva o náhlém úmrtí bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku Jiřího Nováka.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autoři: Vlastimil Kostkan, Jana Laciná

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Celkem deset workshopů na šest vybraných témat proběhlo v loňském a letošním roce v rámci projektu Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti, zařazeného do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Příroda a krajina Moravskoslezského kraje

Zprávy-Recenze

Autor: Radim Jarošek

Příroda a krajina Moravskoslezského kraje

Publikace Příroda a krajina Moravskoslezského kraje je součástí rozsáhlého projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko programu LIFE+, jehož jedním z partnerů je i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

CHKO Šumava. Padesátiletá...

Zprávy-Recenze

Autor: Alois Pavlíčko

CHKO Šumava. Padesátiletá...

Publikace vyšla v rámci odborné řady publikací vydávaných o Šumavě, dokumentujících vznik, vývoj a přírodní fenomény za padesát let její ochrany. Vydavatelem je Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku, rozsah čítá 223 stran. V autorském kolektivu působili Mgr. P. Hubený (editor), Dipl. Ing. P. Bečka, RNDr. I. Bufková, Ph.D., Ing. V. Čada, RNDr. J. Hofmeister, Ing. J. Majer, Ing. D. Půbal a doc. Ing. M. Svoboda.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice

Zprávy-Recenze

autoři: Karel Drbal, Olga Suldovská

Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice

Po čtyřiceti letech se v České republice opět sešli jeskyňáři z jedenašedesáti zemí světa na 16. mezinárodním speleologickém kongresu, který proběhl 21.–28. července 2013 v Brně. Naposledy se toto prestižní setkání uskutečnilo v roce 1973 v Olomouci, tehdy ještě v bývalém Československu.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Návštěvníkům od srpna slouží Dům přírody Slavkovského lesa

Zprávy-Recenze

autorka: Karolína Šůlová

Návštěvníkům od srpna slouží Dům přírody Slavkovského lesa

V areálu loveckého zámečku Kladská turisté najdou čtyřiexpozice, které představují nejvýznamnější a nejcennější místa CHKO Slavkovský les – minerální prameny, rašeliniště, hadce, mokřady a lesy. Průvodcem Domem přírody je jelen evropský, typický obyvatel zdejších lesů.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Díky, Hony!

Zprávy-Recenze

Díky, Hony!

Dobrovolná i profesionální ochrana přírody v Československu a později v České republice měla a má tu výhodu, že ji podporovali a podporují někteří skutečně špičkoví vědci. Mezi těmi, o které se mohla péče o přírodní a krajinné dědictví opřít v dobách příznivých i zlých, patří také pražský rodák, ekolog – bez nadsázky světového věhlasu – RNDr. Jan Květ, CSc., který se letos dožívá požehnané osmdesátky.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Významné životní jubileum Miloslava Nevrlého

Zprávy-Recenze

Autor: František Pelc

Významné životní jubileum Miloslava Nevrlého

V těchto dnech se dožívá osmdesátin významný český přírodovědec, ochranář přírody, skaut, cestovatel a spisovatel RNDr. Miloslav Nevrlý. Narodil se 29. října 1933 v Praze, absolvoval gymnázium a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 1957 nastoupil do Severočeského muzea v Liberci, kde působil v zoologickém oddělení až do roku 2000. Tajemné a tehdy skoro liduprázdné Jizerské hory si zamiloval již od studentských let a staly se mu celoživotním osudem.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf