Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Martin Braniš

Zprávy-Recenze

autoři: Iva Hönigová, Jindřiška Jelínková, Dana Turoňová

Martin Braniš

„Ekologie je standardní obor přírodních věd a zůstává důležitým, byť zdaleka ne jediným podkladem pro péči o přírodu, krajinu a životní prostředí.“ Tato na první pohled otřepaná banalita zazněla před necelými dvaceti lety na stránkách Lidových novinv místy vzrušené diskusi vedené mezi přírodovědci a ekonomy, z nichž někteří tehdy byli vrcholnými politiky. I když část zjitřeného sporu vyplynula ze skutečnosti, že čeština nemá pro životní prostředí jednoslovný název, takže si tradičně vypomáhá zmiňovanou svébytnou vědeckou disciplínou, mezi těmi, kdo na tento fakt upozornili, byl kromě Igora Míchala a Václava Petříčka také vědec a vysokoškolský pedagog Martin Braniš.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jaroslav Machovec

Zprávy-Recenze

Autor: Bohumil Reš

Jaroslav Machovec

Dne 17. července 2013 zemřel prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., doyen a klasik českého okrasného zahradnictví v ČR.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Zpřístupněné jeskyně České republiky

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Patzelt

Zpřístupněné jeskyně České republiky

Ještě dříve, než se nové knihy o našich zpřístupněných jeskyních dotknete, zaujme vás její netradičně velký čtvercový formát a působivé provedení obálky. Na titulní straně se podařilo skloubit fotografii interiéru jeskyně s výrazným názvem knihy a výsledný celek působí harmonicky a přehledně. O tom, že to nebývá snadné, se již přesvědčil nejeden knižní grafik či fotograf. Co mne však na první pohled zaujalo nejvíce, je dokonalé knihařské a polygrafické zpracování, které snese nejpřísnější kritéria. Kniha navenek působí velmi ušlechtile a nelze ji brát do ruky jinak než s úctou.

Ochrana přírody 5/2013 1. 12. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Pavel Řepa, zoolog-úředník-ochranář

Zprávy-Recenze

Autor: František Pojer

Pavel Řepa, zoolog-úředník-ochranář

Sám se již řadím mezi pamětníky, ale Pavel Řepa toho pamatuje více. Dne 23. 7. 2013 oslavil sedmdesátiny. Každé setkání s ním je nejen pro mě zážitkem, vezměme to po dekádách:

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Kampaň Česká příroda pokračuje

Zprávy-Recenze

Autor: Tiskové oddělení MŽP

Znáte všechny naše národní parky a zpřístupněné jeskyně? Letošní léto k takovému poznávání vybízí. Ministerstvo životního prostředí v rámci své celoroční kampaně připravilo soutěž Léto v české přírodě, která propojuje národní park České Švýcarsko, Krkonošský národní park, národní park Šumava, národní park Podyjí a 14 zpřístupněných jeskyní ČR.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Velká voda v České republice: hledání vysvětlení

Zprávy-Recenze

Velká voda v České republice: hledání vysvětlení

Vyskytují se povodně v posledních desetiletích v České republice častěji než v minulosti, nebo jsou jen více na očích? Pokud ano, mohou nějak souviset s probíhajícími a očekávanými změnami podnebí? Do jaké míry se na jejich rozsahu podílejí úpravy toků a nevhodná péče či spíše nepéče o krajinu? Dokážeme na základě hodnověrných údajů, které máme již dnes k dispozici, a s pomocí soudobé výpočetní techniky a dalších postupů výskyt povodní předvídat? Jaká opatření bychom měli učinit, aby si krajina lépe poradila s velkou vodou? Co vlastně brání účinnějšímu využívání krajiny jako spojence v boji proti následkům povodní?

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR zapsána na seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost

Zprávy-Recenze

Autor: -jh-

Praha– Od března 2013 je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zapsána do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obory ochrana přírody a ekonomika (viz též www.nature.cz).

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zprávy-Recenze

autorka: Barbora Šimečková

100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolním svahu řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou, nedaleko města Hranic. Jsou součástí stejnojmenného zvláště chráněného území v kategorii národní přírodní památka, vyhlášeného v roce 2003 na rozloze 7,74 ha.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

Zprávy-Recenze

autoři: Zdeněk Mačát, Ondřej Machač, Filip Trnka

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

Již po páté se ve dnech 7.–14. července 2013 uskuteční prázdninová akce GreenCamp, kterou organizují studenti katedry ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci (KEŽP), partnerem je vždy správa NP či CHKO, kde je tábor pořádán. Letošní ročník bude probíhat v obci Lužnice ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko. Hlavním smyslem akce je rozvoj znalostí středoškoláků, networking stejně zaměřené mládeže, předávání zkušeností mezi studenty a odborníky a v neposlední řadě i propagace studia ekologických a ochranářských disciplín.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf