Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Pavla Říhová

Keoladeo – indický ptačí ráj

Mezinárodní ochrana přírody

autorka: Pavla Říhová

Keoladeo – indický ptačí ráj

Vyslovíme-li před milovníkem přírody slovo Indie, první, co se mu obvykle vybaví, bývá tygr. Přestože největší kočkovitá šelma představuje v druhé nejlidnatější zemi planety v dobrém i zlém ikonu ochrany přírody, nabízejí tamější chráněná území i jiné, neméně působivé ukázky zdejší přírody a krajiny.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf