Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Silvestrovský výnos – 80 let od vydání

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Pešout

Silvestrovský výnos – 80 let od vydání

Jedním z nejdůležitějších počinů v ochraně přírody v minulém století zůstává výnos tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty z 31. 12. 1933 (tzv. Silvestrovský výnos). Po dlouhá desetiletí byl uváděn jako akt, kterým byla zřízena řada přírodních rezervací. Zřizovacím výnosem však není, jde o soupis do té doby existujících chráněných území. To však nesnižuje přínos Silvestrovského výnosu pro uchování většiny dnešních nejvýznamnějších chráněných území.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Management ohrožených štěrkových náplavů v EVL Ostravice

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr Birklen, Lucie Klečková

Management ohrožených štěrkových náplavů v EVL Ostravice

V roce 2008 byl zahájen pětiletý projekt, jehož cílem bylo komplexní monitorování situace štěrkových biotopů v EVL Ostravice a vytvoření vhodného managementu pro tuto specifickou lokalitu. Článek o projektu byl publikován v časopiseOchrana přírody63 (6): 6-7. Projekt, který přinesl řadu zajímavých výsledků, letos končí.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Krkavec velký – zatracovaný ptačí druh?

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Martina Ježková

Krkavec velký – zatracovaný ptačí druh?

Krkavec velký (Corvus corax) je zvláště chráněný druh, který minulosti v ČR zcela vymizel, a jehož početnost od 70. let minulého století neustále narůstá (Šťastný et al.2006). Narůst početnosti krkavce vzbuzuje u nás, ale i v jiných evropských státech obavy, a to zvláště u myslivecké veřejnosti a u chovatelů hospodářských zvířat.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf