Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Martina Ježková

Krkavec velký – zatracovaný ptačí druh?

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Martina Ježková

Krkavec velký – zatracovaný ptačí druh?

Krkavec velký (Corvus corax) je zvláště chráněný druh, který minulosti v ČR zcela vymizel, a jehož početnost od 70. let minulého století neustále narůstá (Šťastný et al.2006). Narůst početnosti krkavce vzbuzuje u nás, ale i v jiných evropských státech obavy, a to zvláště u myslivecké veřejnosti a u chovatelů hospodářských zvířat.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf