Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Krajinné památkové zóny České republiky

Kulér-Recenze

Autor: Pavel Pešout

Karel Kuča (ed.), Věra Kučová, Alena Salašová, Ivan Vorel, Martin Weber a kol.:
Krajinné památkové zóny České republiky    
Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha, 2015. 511 str.,
ISBN 978-80-7480-045-0.

Objemná monografie podrobně mapující vývoj památkové ochrany krajiny a zejména kulturní a přírodní hodnoty vyhlášených krajinných památkových zón (KPZ) byla vydána Národním památkovým ústavem (NPÚ) v loňském roce.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Recenze

Trio učebnic z Banské Bystrice rozhodně stojí za přečtení  

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník, Pavel Pešout

Vysoce informativní příručku, zaměřenou na ochranu biologické rozmanitosti a vydanou banskobystrickou Fakultou přírodních věd Univerzity Matěje Bely, jsme čtenářům již představili (viz Ochrana přírody, 67, 5, 36, 2012). Po všech stránkách aktivní pracoviště uveřejňuje také další učební texty, zabývající se péčí o přírodní a krajinné dědictví. Pro dnešní recenzi jsme vybrali tři, ucelenou formou prezentující tradiční přístupy – územní ochranu a ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Poklady přírody České republiky

Kulér-Recenze

Autor: Vojtěch Kotecký

Poklady přírody České republiky
Patzelt, Z. & Šůlová, K. (eds.), 202 str.,
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 2015.
ISBN: 978-80-88076-12-4.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Jak na konfliktní volně žijící živočichy – „Konfliktní druhy“

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Jak na konfliktní volně žijící živočichy – „Konfliktní druhy“

Vymezení konfliktních druhů, tedy volně žijících živočichů, kteří interakcí s člověkem působí finanční nebo jinou újmu na majetku, představuje přímo ukázkový příklad antropocentrického pohledu na svět kolem nás. Vždyť jak ekologie, tak ochranářská biologie vychází z názoru, že každý druh má pro fungování přírody určitý, byť různě velký význam.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ostřice České republiky

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Kučera

Ostřice České republiky

Ostřice České republiky. Terénní obrazový průvodce.
Řepka R., Grulich V., 208 str., Lesnická práce
2014. ISBN 978-80-7458-066-6.

Ochrana přírody 1/2016 1. 4. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ptáci jižních Čech

Kulér-Recenze

Autor: František Pojer

Ptáci jižních Čech

Ptáci jižních Čech
Kloubec B., Hora J., Šťastný K. (eds)
Jihočeský kraj, České Budějovice (2015),
640 stran. ISBN: 978-80-87520-12-3.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu

Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu
Frouz J. & Moldan B.

Karolinum Praha (2015). 312 str.
ISBN 978-80-246-2667-3. Cena 370 Kč

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Úmluva o krajině. Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Kučera

Kučera P., Stránský M., Weber M., Salašová
A, Šarapatka B. (eds.): Úmluva o krajině.
Důsledky a rizika nedodržování Evropské
úmluvy o krajině.


Mendelova univerzita v Brně, 2014, 183
str., ISBN 978-80-7375-967-4. Publikace
byla vydána s podporou projektu MŠMT
CZ.1.07/2.4.00/17.0020.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf