Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Kos

Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - Národní park Podyjí

Zvláštní číslo

Autor: Jan Kos

Národní park Podyjí je jediným národním parkem na území České republiky, který prokazatelně nemá problémy s vysokým počtem návštěvníků. Tím však není řečeno, že se správa parku o návštěvníky nestará, nebo že ji počty návštěvníků a trendy ve vývoji návštěvnosti nezajímají. V roce 2006 proto uskutečnila ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy celoroční monitorování návštěvnosti na nejfrekventovanějších křižovatkách parku, které prováděli v terénu studenti Gymnázia a Střední pedagogické školy ve Znojmě. Jeho podrobnost je možná ojedinělá ve srovnání se všemi obdobnými pokusy, které dosud proběhly ve zvláště chráněných územích České republiky.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo