Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 5/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Titulní fotografie: Mládě orla skalního Anežka se vylíhla 15. května 2013, poprvé po 100 letech na ú

Jde o velký úspěch ochranářské práce, konkrétně projektu Návrat orla skalního do ČR

Autor: Lukáš Kovár

Titulní fotografie: Mládě orla skalního Anežka se vylíhla 15. května 2013, poprvé po 100 letech na ú