Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Titulní fotografie: Kozí hřbety jsou výraznou dominantou střední části Krkonošského národního parku.

Turisty oblíbená Bucharova cesta je však v zimě nepřístupná vzhledem k nebezpečí sesuvu sněhových lavin.  

autorka: Kamila Antošová

Titulní fotografie: Kozí hřbety jsou výraznou dominantou střední části Krkonošského národního parku.