Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 5/2013 28. 2. 2014 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Krásy Křtinského údolí

Autor: Petr Zajíček

Krásy Křtinského údolí

Moravský kras je známý početnou a pestrou škálou povrchových a podzemních krasových jevů. Patří k nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším oblastem České republiky.

Střední část Moravského krasu reprezentují hydrografické systémy Jedovnického a Křtinského potoka. Od východu k západu ji prořezává Křtinské údolí, které ve spodní pasáži přechází v údolí Josefovské. V krasovém kaňonu lze poznat řadu přírodních zajímavostí, které souvisejí především s tvorbou a vývojem jeskyní. Křtinské údolí můžete projít pěšky nebo ho zařadit do trasy cyklovýletu po širším okolí. Už proto, že celým Křtinským i Josefovským údolím vede silnice.

Trasa začíná v Křtinách, kde lze navštívit barokní skvost geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, chrám Jména Panny Marie. Po necelém kilometru následují ponory Křtinského potoka a veřejnosti zpřístupněná jeskyně Výpustek. Zatímco další část údolí je již suchá, podzemní tok Křtinského potoka plyne ze spodních pater Výpustku neznámou jeskynní soustavou až do závrtu Otevřená skála, který ústí přímo u silnice. Odtud je již nedaleko k jeskyni Býčí skála, proslavené nálezem kosterních pozůstatků, zbraní, šperků a nádob sloužících k rituálním účelům, nebo k výše položené a volně přístupné jeskyni Kostelík. Od Býčí skály lze pokračovat přes jeskyni Jáchymku a kolem technické památky Stará huť (huť Františka) s expozicí železářství, které se zde provozuje již od dob Velké Moravy, do Adamova. Tento poslední úsek je součástí naučné stezky Josefovské údolí.

Základní údaje o trase

Jde o nenáročnou trasu v délce asi 12 km, která vede po zpevněné cestě. Občerstvení nabízejí Křtiny a Adamov. Otevírací dobu a ceník vstupného do zpřístupněných jeskyní naleznete na www.jeskynecr.cz.

Autor textu a neoznačené fotografie Petr Zajíček

Huť Františka v Josefovském údolí patří k významným technickým památkám.

Foto Leoš Štefka

1.Křtiny 2.Výpustek 3.Býčí skála 4.Jáchymka 5.Stará huť (huť Františka) 6.Adamov

Mapu z podkladu ČÚZK (2012) zpracovala Lucie Poláková