Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Petr N. Stýblo

Evidence zvířat přijímaných do Národní sítě záchranných stanic a co z ní lze vyčíst

Výzkum a dokumentace

Autor: Petr N. Stýblo

Evidence zvířat přijímaných do Národní sítě záchranných stanic a co z ní lze vyčíst

Projekt Národní sítě záchranných stanic přináší kromě tisíců zachráněných životů volně žijících živočichů a účinné osvěty a výchovy obyvatel také zajímavé statistické údaje. Centrální evidence všech přijímaných zvířat umožňuje sledovat nejenom počty druhů a jedinců handicapovaných zvířat a data a místa jejich nálezu, ale také jejich osudy – příčiny, proč k handicapu došlo, období příjmu, počty dní strávených ve stanici apod. O každém přijatém zvířeti může být v evidenci zaznamenáno až 57 údajů. Dlouhodobě jednotná metodika evidence rovněž umožňuje sledování těchto parametrů během let.

Ochrana přírody 3/2019 23. 6. 2019 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Záchrana handicapovaných zvířat ve Velké Británii

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Petr N. Stýblo

Záchrana handicapovaných zvířat ve Velké Británii

Nevládní nezisková organizace Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals zachraňuje handicapované živočichy ve Velké Británii už téměř 200 let.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Národní síť záchranných stanic

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr N. Stýblo, Petr Orel

Národní síť záchranných stanic

Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných zvířat – mláďat, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných živočichů. Jejich počet velmi rychle narůstá, což mj. úzce souvisí s překotnou urbanizací a exploatací krajiny, rozvojem průmyslu, dopravy a energetiky. Současně narůstá i počet lidí, kteří chtějí pomoci jak konkrétním handicapovaným zvířatům, tak i snahám ochránců přírody negativní vlivy člověka na divoká zvířata eliminovat. Proto vznikly záchranné stanice, které se postupně zapojily do Národní sítě záchranných stanic – celostátního systému na pomoc handicapovaným živočichům, jehož obdobu bychom ve světě těžko hledali.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf