Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ivo Machar

Ledňáček říční v Litovelském Pomoraví

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Ivo Machar

Ledňáček říční v Litovelském Pomoraví

Ledňáček říční (Alcedo atthis) patří v rámci systému třídy ptáků (Aves) do druhově početného řádu srost­loprstí (Coraciiformes). Silueta nápadně barevného ledňáčka, sedícího nad zamrzlým potokem, je nám všem dobře známá z obrázků Josefa Lady. Pozorování ledňáčka v přírodě patří mezi mimořádné zážitky milovníků přírody, snad i proto bývá nazýván „opeřeným drahokamem“.

Ochrana přírody 6/2008 13. 12. 2008 Péče o přírodu a krajinu

Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů

Zprávy-Recenze

Autor: Ivo Machar

Obhospodařování bohatě strukturovaných a přírodě blízkých lesů

Obsáhlou monografii zpracoval široký autorský kolektiv českých lesnických odborníků pod vedením Stanislava Vacka, Jaroslava Simona a Jiřího Remeše.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zprávy-Recenze