Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Miroslav Dusík

Dravci v České republice

Z naší přírody

autoři: Vojtěch Mrlík, Tomáš Bělka, Miroslav Dusík, Jan Hanel, Lubomír Peške, František Pojer, Karel Poprach, Libor Schröpfer, Václav Tomášek

Dravci v České republice

Stavy dravců dosáhly minima začátkem 70. let 20. století: podle střízlivých odhadů se jejich početnost v západní a střední Evropě včetně území dnešní ČR snížila za období let 1870–1970 o plných 90 % (Brown 1976).

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie

Výzkum a dokumentace

autoři: Miroslav Dusík

Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie

Početnost ptáků hnízdících v dutinách omezuje kromě množství a dostupnosti potravy také nabídka hnízdních příležitostí (Newton 1998). Dlouhodobý nedostatek přirozených hnízdišť v zemědělsky využívané krajině a v běžným způsobem obhospodařovaných lesích, tedy v prostředí s poměrně dobrou nabídkou potravy, může v některých oblastech limitovat abundanci i zcela běžných ptačích druhů.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf