Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Karel Poprach

Dravci v České republice

Z naší přírody

autoři: Vojtěch Mrlík, Tomáš Bělka, Miroslav Dusík, Jan Hanel, Lubomír Peške, František Pojer, Karel Poprach, Libor Schröpfer, Václav Tomášek

Dravci v České republice

Stavy dravců dosáhly minima začátkem 70. let 20. století: podle střízlivých odhadů se jejich početnost v západní a střední Evropě včetně území dnešní ČR snížila za období let 1870–1970 o plných 90 % (Brown 1976).

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Katastrofální úhyn racka chechtavého

Zprávy-Recenze

Autor: Karel Poprach

Katastrofální úhyn racka chechtavého

Severní Morava– Smutnou událostí ptačí oblasti Litovelské Pomoraví v roce 2010 byl úhyn asi 1 440 ex. racka chechtavého (Larus ridibundus) v hnízdní kolonii na Chomoutovském jezeře v důsledku otravy rodenticidem Lanirat®MICRO. První příznaky otravy racků zpozorovali rybáři 8. dubna. Autor článku navštívil lokalitu hned následující den a zaznamenal úhyn několika desítek racků na březích jezera, z nichž dva uhynulé jedince převezl na Státní veterinární ústav v Olomouci za účelem zjištění příčiny úhynu. Pitva prokázala intoxikaci bromadiolonem (účinná látka rodenticidu Lanirat®MICRO) a vyloučila intoxikaci fosfidem zinku (účinná látka rodenticidu Stutox). Stejnou příčinu úhynu potvrdila i pitva dalších šesti uhynulých jedinců.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze