Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zdeněk Vermouzek

Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR

Zvláštní číslo

autoři: Jiří Reif, Petr Voříšek, Zdeněk Vermouzek, Karel Šťastný, Michaela Koschová, Vladimír Bejček

Vliv globálních klimatických změn na vývoj početnosti ptáků v ČR

Vliv změn podnebí na početnost ptáků v ČR prokázala studie odborníků z Přírodovědecké fakulty UK v Praze a z České společnosti ornitologické, uveřejněná v časopise Animal Conservation. Zde přinášíme výtah jejích nejzajímavějších zjištění.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

O štěrkovnách, rybácích a mediálním předobraze

Zprávy-Recenze

Autor: Zdeněk Vermouzek

O štěrkovnách, rybácích a mediálním předobraze

Štěrkovny ničí krajinu, škodí životnímu prostředí. To ví přece každý. A proto je potřeba jejich snahu o zelený image prokouknout a nenaletět na ni.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zprávy-Recenze