Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zvláštní číslo

Postoj veřejnosti Evropské unie a České republiky ke změně podnebí

Zvláštní číslo

autoři: Alois Pavlíčko

V následujících řádcích se pokusíme přiblížit současné názory veřejnosti v Evropské unii (EU) a ČR na hlavní problémy životního prostředí a na probíhající a očekávanou změnu podnebí. Využijeme k tomu především výsledky pravidelného výzkumu veřejného mínění, který pod názvem Eurobarometerorganizuje od roku 1973 Evropská komise.

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo