Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2018 19. 2. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Neomezené použití glyfosátu schváleno na pět let

Autor: Jakub Hruška, Petr Marada

Neomezené použití glyfosátu schváleno na pět let

Přestože se v průběhu loňského roku zdálo, že je možné, že Evropská komise ukončí, anebo omezí takzvanou registraci, tedy možnost používání kontroverzního, ale nejužívanějšího herbicidu světa glyfosátu, všechno bylo nakonec jinak.

Jako klíčové se ukázalo na konci listopadu 2017 jednání tzv. Odvolacího „smírčího“ výboru, kde zástupci členských států Evropské unie řešili osud používání glyfosátu v podmínkách svých států. Po dlouhé diskusi však souhlasili s návrhem Evropské komise prodloužit na dalších pět let licenci, a to bez jakýchkoliv omezení ze strany Komise.

I když Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označuje glyfosát za pravděpodobně karcinogenní, naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), o jejichž posudky se opírá Evropská komise, považují přípravek za neškodný. S ohledem na tento návrh pro prodloužení možného používání hlasovalo 18 zástupců zemí EU, 9 států bylo proti a jeden se zdržel. Česká republika, stejně jako Německo a Velká Británie, byla mezi zeměmi, které prodloužení licence podpořily, proti používání herbicidu se dlouhodobě staví Francie a Itálie. Rozhodnutí a hlasování bylo ihned po vyhlášení podrobeno vlně velmi tvrdé kritiky, a to nejen z pozice evropských nevládních ekologických organizací, ale např. hlasem německé kancléřky Angely Merkelové, která kritizovala hlasujícího německého spolkového ministra Schmidta a označila chování tohoto politika jako skandální s tím, že vede k obrovské ztrátě důvěry úřadující spolkové německé vlády. Adrian Webb z evropské pobočky sítě organizací Přátelé Země prohlásil, že byla promeškána příležitost zbavit se rizikové látky, kdy další pětileté období používání glyfosátu vystavuje životní prostředí riziku a je vážnou ranou pro udržitelné zemědělství.

Členské státy EU ale mají možnost přijmout vlastní omezující podmínky, a mnohé již deklarovaly po listopadovém hlasování v Bruselu, že to udělají. Například Francie chce používání do tří let zakázat zcela, stejně jako Itálie. Ve Spojených státech zakázala použití glyfosátu Kalifornie, která je zemědělskou velmocí uvnitř USA. V tomto kontextu je smutné, že český ministr zemědělství (v té době to byl Marian Jurečka z KDU-ČSL) vždy hlasoval, a to celkem osmkrát(!), proti jakémukoliv omezení. Jak se k problému, který je v podmínkách velkoplošného zemědělství v ČR obzvlášť palčivý, postaví nová vláda (protože v její kompetenci rozhodnutí o omezení bude) teprve uvidíme. Princip předběžné opatrnosti ale velí omezit jeho používání na skutečně zdůvodněné použití. A tím zůstává jedině jednorázové hubení vytrvalých plevelů. Všechny ostatní aplikace jsou zbytným luxusem „moderního“ zemědělství.

Problematiku dále sledujeme a v dalším čísle přineseme rozsáhlejší informaci o spotřebě glyfosátu v ČR a nových poznatcích o jeho toxicitě a vlivu na biodiverzitu.