Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jakub Hruška

Neomezené použití glyfosátu schváleno na pět let

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Hruška, Petr Marada

Neomezené použití glyfosátu schváleno na pět let

Přestože se v průběhu loňského roku zdálo, že je možné, že Evropská komise ukončí, anebo omezí takzvanou registraci, tedy možnost používání kontroverzního, ale nejužívanějšího herbicidu světa glyfosátu, všechno bylo nakonec jinak.

Ochrana přírody 1/2018 19. 2. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Glyfosát dál nerušeně kraluje českým polím, lesům a zahradám

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Hruška

Glyfosát dál nerušeně kraluje českým polím, lesům a zahradám

V loňském roce jsme čtenáře Ochrany přírody informovali o tom, že totální herbicid glyfosát, účinná látka například velmi používaného přípravku Roundup, ale i mnoha dalších, je vysoce podezřelý z rakovinotvorných účinků, a také že jeho nadužívání v zemědělství má zřejmě velmi devastující vliv na polní volně žijící živočichy a vůbec biodiverzitu zemědělské krajiny. Proto Evropský parlament doporučil ukončit jeho používání ke konci roku 2016.

Ochrana přírody 3/2017 28. 6. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Soumrak glyfosátu?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Hruška

Soumrak glyfosátu?

Jeden z na naší planetě nejrozšířenějších herbicidů čelí v poslední době vážným podezřením, že není až tak neškodný, jak o něm jeho výrobci několik desetiletí tvrdili. V roce 2015 byl zařazen na seznam potenciálních karcinogenů a v červnu 2016 jeho registraci (tedy povolení prodávat) zamítl Evropský parlament. Evropská komise pak na nátlak zemědělců registraci prodloužila o 18 měsíců, během nichž má být toxicita přípravku definitivně prozkoumána. Výsledek se dozvíme zhruba v polovině roku 2017.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Bezzásahový režim

Výzkum a dokumentace

autoři: Jakub Hruška, Anna Lamačová, Tomáš Chuman

Bezzásahový režim

Je tradovaným mýtem, že odumření dospělého lesa vede ke vzniku povodní, či naopak k vyschnutí povodí a k úbytku vody v tocích. Argumentace se pak používá podle dané situace. Zatímco po sérii bleskových povodní v letech 2011–2012 posloužil částečně bezzásahový režim v NP Šumava jako zdůvodnění „povodní“, pak v letech 2014 a 2015 pro změnu ke zdůvodnění „katastrofálního sucha“. Jaká je ale realita? To se pokusíme ukázat na dlouhodobých datech měřených na Modravském potoce již od roku 1949.

Ochrana přírody 1/2016 18. 4. 2016 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Zonace Národního parku Šumava aneb O cestě tam a zase zpátky

Výzkum a dokumentace

autoři: Zdenka Křenová, Jakub Hruška

Téměř po celou dobu existence Národního parku Šumava probíhají vzrušené diskuse o jeho zonaci. Někdy méně, jindy více vyhrocená vyjádření profesionálních ochranářů, státních úředníků, vědců, představitelů nevládních organizací, novinářů, politiků a dalších laiků jsou nerozlučně provázena otázkou, zda se má zasahovat či nezasahovat proti kůrovci v cenných jádrových zónách, a vytvářejí dojem, že hlavním problémem parku je zonace. Z horečných rozprav se již dávno vytratil fakt, že zonace není cílem, ale velmi důležitým nástrojem ochrany přírody.1

Ochrana přírody 3/2011 7. 10. 2011 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Je současná ochrana přírody postavena na výsledcích výzkumu?

Výzkum a dokumentace

autoři: Handrij Härtel, Zdenka Křenová, Jakub Hruška, Jan Dušek

Bezprostředním impulzem k napsání tohoto textu byl seminář Současnost a budoucnost výzkumu biodiverzity, pořádaný 24. května 2010 Ministerstvem životního prostředí v Městské knihovně v Praze. Seminář proběhl v rámci tzv. týdne pro biodiverzitu a jeho cílem bylo nejen popsat současný stav výzkumu biodiverzity, ale diskutovat i širší vazby, jako jsou propojení výzkumu s jeho aplikací, institucio­nální zajištění, systém a zajištění finančních zdrojů apod.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/2

Úvodem

Autor: Jakub Hruška

Editorial 2009/2

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2008/2

Úvodem

Autor: Jakub Hruška

Editorial 2008/2

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Úvodem

Národní lesnický program II

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Jakub Hruška

Národní lesnický program II

V červenci minulého roku byly ukončeny práce na expertním znění nového, v pořadí již druhého Národního lesnického programu (NLP II), který stanovuje strategické cíle pro období let 2007 až 2013. Kromě směrování lesnické politiky jako celku má tento NLP ambici být základem pro nový lesní zákon a vymezení dosud chybějícího zadání pro hospodaření v lesích ve vlastnictví státu.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Péče o přírodu a krajinu