Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 6/2018 19. 12. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Zemřel filantrop Paul Gardner Allen (1953–2018)

Zemřel filantrop  Paul Gardner Allen (1953–2018)

V říjnu zemřel na rakovinu lymfatických uzlin pátý nejbohatší občan Spojených států amerických (majetek okolo 20 mld. USD), podnikatel a spolu s Billem Gatesem zakladatel Microsoftu.

Bill Gates jehjavascript:o úmrtí komentoval slovy: „Jsem zdrcen z odchodu jednoho z mých nejstarších a nejmilejších přátel. Osobní počítače by bez něj neexistovaly!“. Paul Allen později založil prosperující firmu Vulcan Inc. Byl filantrop, který podporoval výzkumná centra, vlastnil sportovní týmy, vyhledával lodní vraky, ale i důležité projekty ochrany přírody. Jeho poslední velký počin v této oblasti byla podpora a koordinace projektu Velké sčítaní slonů v Africe v roce 2016. Zaštítil jej nejen svou invencí, ale hlavně 7 miliony USD (cca 170 mil. Kč). Projekt probíhal v savanách 18 subsaharských zemí v součinnosti se sedmi neziskovými organizacemi, devadesáti vědci a 286 leteckými posádkami. Letecké sčítání pokrylo systematicky obrovské plochy krajiny a s pomocí moderní výpočetní techniky byla jednotlivá živá i mrtvá zvířata zaznamenávána. Zjistilo se, že za pouhých 7 let zmizela skoro třetina (!) z africké populace savanových slonů. Zoufalá situace byla doložena i ve speciální sloní rezervaci Babile Elephant v Etiopii, kde na ploše 10 000 km2 už nebyl zjištěn ani jeden slon, ale zato mnoho nových sídel a polností. Jakkoliv jsou tato čísla smutná, jsou důležitá pro další strategii ochrany největších suchozemských savců na planetě. Měl jsem to štěstí a s Paulem Allenem jsem se osobně potkal na ce­losvětové konferenci o ochraně přírody v roce 2016. Na otázku, jak je letecké sčítání slonů přesné, odpověděl skromně a věcně: „Chyba není, bohužel, větší než 5 procent“.
Čest jeho památce!