Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Jakl

Seznamy nežádoucích invazních druhů

Zprávy-Recenze

autoři: David Číp, Jiří Jakl

Seznamy nežádoucích invazních druhů

Potřeba zefektivnit boj s invazními (nověji nazývanými invazivními) druhy rostlin, které jsou mnohdy vážnou hrozbou pro biologickou diverzitu nejen na území České republiky, vede k mnohým konkrétním aktivitám. Za jednu z nich je možné označit i snahu o vypracování tzv. invazních seznamů, která by měla napomoci v efektivnější informovanosti laické veřejnosti, zejména na úrovni místních samospráv.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Zprávy-Recenze