Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

autorka: Helena Neuwirthová

V AOPK ČR vznikla další odborná skupina

Praha – V povině září 2011 byla při AOPK ČR založena další odborná skupina (OS) s názvem Odborná skupina pro řešení problematiky dopravní a energetické infrastruktury, jejímž smyslem je koncepční a metodická činnost a podpora jednotlivých pracovišť Agentury. Nová OS tedy rozšiřuje síť dosavadních odborných skupin, kterými jsou OS pro práci s veřejností, pro vodní ekosystémy, pro rekreaci, sport a turistiku, na ochranu entomofauny a OS – komise pro rybí přechody.

Jak vyplývá již z názvu, nově ustavená odborná skupina se bude zabývat dvěma okruhy problémů. Prvním je ochrana ptáků na linkách elektrického vedení, a to jak problematika úrazů elektrickým proudem, tak ochrana letících ptáků před nárazy do vodičů. Druhým zájmovým okruhem je omezování vlivu dopravní infrastruktury na faunu. Zde bude řešit problémy spojené s fragmentací prostředí při stavbách a rekonstrukcích významné dopravní infrastruktury i omezování mortality fauny pomocí budování průchodů pro živočichy, plocení silnic a dálnic, budování protihlukových stěn i staveb a rekonstrukcí mostů přes vodní toky na silnicích nižších tříd.

Řada ptáků je usmrcena elektrickým výbojem při dosednutí na sloup elektrického vedení. Na snímku orel mořský.

Foto Vlasta Škorpíková

Odborná skupina bude zpracovávat návrhy metodických postupů a poskytovat odbornou podporu při výkonu činnosti regio­nálních pracovišť AOPK ČR. Podle potřeby se hodlá zabývat i dalšími problémy ochrany přírody souvisejícími s dopravní a energetickou infrastrukturou.

Helena Neuwirthová

Kontaktní údaje:

Ing. Václav Hlaváč

vedoucí odborné skupiny

AOPK ČR

Krajské středisko Havlíčkův Brod

Husova 2115

580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz

tel. 602205590

Ing. Helena Neuwirthová

tajemník odborné skupiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

pracoviště Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

e-mail: helena.neuwirthova@nature.cz

tel. 724771150