Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Zrevitalizovaný mokřad nad Kulatinou otevřen

Autor: Tisková  zpráva

Zrevitalizovaný mokřad  nad Kulatinou otevřen

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 členové spolku Mokřady – ochrana a management společně se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, města Jihlavy a kraje Vysočina slavnostně otevřeli nedávno zrevitalizovaný mokřad nad Kulatinou. Událost proběhla za velmi „mokřadního“ počasí (trvalý déšť) a tak účastníci mohli na vlastní oči vidět, jak se valí proudy vody novým korytem potoka.

Slavnostní otevření mokřadu bylo přichystáno jako poděkování všem organizacím a lidem, co podporují spolek Mokřady a spolupracují s ním, a také proto, že tato revitalizační akce byla pro tento spolek zatím nejvýznamnějším opatřením, které doposud pro přírodu prováděli.

Slavnostního přestřižení vrbové brány do mokřadu se ujali Ing. Martin Kukla (náměstek hejtmana kraje Vysočina) a pan Radek Popelka (náměstek primátora města Jihlavy). Slavnostní přípitek pak proběhl společně s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RNDr. Františkem Pelcem. Pro účastníky byly také připraveny ukázky některých obojživelníků, žijících v mokřadu, a drobné občerstvení. Vážíme si všech, kteří se akce i v tomto počasí zúčastnili.

Mokřad nad Kulatinou se nachází v lokalitě zvané Lesnovské mokřady, na okraji Jihlavy. Na podzim 2017 zde byla za podpory dotačního programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny provedena členy spolku Mokřady – ochrana a management revitalizace zatrubněného potoka a vyhloubení tří nových větších tůní (550, 130 a 120 m2). Nové koryto potoka, který byl pojmenován jako Stříbrný, má nyní nejméně 330  m a je přírodě blízkého vzhledu.

Spolek Mokřady – ochrana a management se zabývá zejména péčí o mokřady s důrazem na podporu obojživelníků a také realizuje řadu akcí pro veřejnost za účelem propagace přírody, mokřadů a života v něm. Více o činnosti na www.mokrady.wbs.cz.

Jihlava, 18. 5. 2018