Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Autor: Miloš Babiš

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Před dvěma měsíci jsem se na konferenci VODA 2016 setkal s izraelským velvyslancem v České republice Garym Korenem. Na setkání jsme nedávno navázali příjemným přátelským setkáním a debatou na půdě izraelského velvyslanectví. Hlavním tématem naší diskuse byly úspěchy Izraele v oblasti vodního hospodářství. Impulzem pro zásadní reformu izraelského vodohospodářství byla velká sucha, která zemi sužovala před několika lety. K řešení tak došlo na základě nutnosti, takřka na poslední chvíli.

Izraelská vláda v reakci na sucha vypracovala rozsáhlé plány na zabezpečení dostatku pitné vody, vytvořila novou řídicí strukturu a soustředila pravomoci na jedno místo, čímž zlepšila koordinaci celého systému vodního hospodářství země. Došlo k významnému zvýšení využívání odpadních vod. Dnes je Izrael zemí, která dokáže využít nejvyšší procento odpadních vod na světě – 75  %. U 75  % však izraelské ambice nekončí. V blízké době má dojít ke zvýšení až na 90  %.

S panem velvyslancem Korenem jsme se shodli, že toto je jedna z oblastí, kde má i Česká republika, stejně jako další státy světa, zatím značné rezervy. I přes velký potenciál se ve světě až 80  % použité vody nijak neupravuje. Dalším způsobem řešení vodní krize v Izraeli je výstavba odsolovacích zařízení. To může být inspirací pro jiné státy. Izrael chce metodou odsolování do roku 2050 pokrýt až 2/3 celkové spotřeby vody.
Významným bodem celé reformy se stala osvěta mezi obyvateli a jejich motivace k šetření. Společenská objednávka je totiž základem pro realizaci hospodárnějšího nakládání s vodními prostředky.

V diskusi jsme se dostali i na téma nutnosti propojení nového systému vodního hospodářství se zemědělstvím. S reformou vodohospodářství se totiž v Izraeli částečně změnila i zemědělská produkce. Zatímco dříve se Izrael snažil o zemědělskou soběstačnost a pěstoval tedy všechny důležité plodiny, nehledě na vhodnost přírodních podmínek pro jejich pěstování, dnes již od striktní soběstačnosti ustoupil a naopak motivuje své zemědělce k pěstování plodin, které odpovídají podmínkám jejich země – tedy spíše plodin nenáročných na vodu, například citrusů. V souvislosti s tím, aby byl zabezpečen dostatek všech produktů, uvolnil Izrael svou zahraniční obchodní politiku ve smyslu zlepšení možností pro dovoz z jiných zemí. Šetření s vodou v zemědělství dále napomohla osvědčená metoda kapkové závlahy. Tady je opět prostor pro uplatnění v České republice. Metoda spočívá v zavedení rozvodů vody přímo k jednotlivým rostlinám, kde z nich pomalu kape voda přímo ke kořenům rostliny. Tím se udržuje přiměřená míra vlhkosti v půdě a nezalévá se zbytečná část půdy, kde nejsou rostliny.

Málokdo v ČR si uvědomuje, jak důležitým zdrojem voda je a že její dostatek není samozřejmostí. O hrozbě sucha v důsledku klimatických změn se nejrůznější média zmiňují čím dál častěji. Vláda chce investovat do ochrany před suchem. Investice by měly mířit především do zlepšení vodozádržných funkcí krajiny, výstavby a oprav rybníků, závlahových systémů, budování a vylepšování vodohospodářské sítě a dalších řešení. Počítá se také s různými kombinacemi protipovodňových opatření a opatření proti suchu, jako např. suché poldry.

Nejdůležitější krok je však na nás, na občanech. Naučme se šetřit s vodou a zároveň vyvíjet tlak na šetření v celé naší společnosti dříve, než bude skutečně pozdě.