Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ocenění AOPK ČR v oblasti využívání informačních technologií

Autor: Tisková  zpráva

Ocenění AOPK ČR v oblasti využívání informačních technologií

AOPK ČR byla dne 11. 7. 2018 oceněna na uživatelské konferenci produktů firmy Esri v San Diegu prestižní cenou „Special Achievement in GIS“ udělovanou prezidentem společnosti Esri, který se významným způsobem angažuje v oblasti ochrany přírody.

AOPK ČR byla spolu s dalšími oceněnými vybrána z více než 100 000 subjektů, které používají technologii společnosti Esri. Cena je udělována za významný počin v oblasti využívání geografických informačních technologií (GIS).

V případě AOPK ČR jde především o efektivní využívání mnoha nástrojů z celé platformy Esri, pomocí nichž AOPK zvládá efektivní zpracování, vizualizaci, ale i poskytování otevřených geografických dat. Za unikátní v rámci ČR lze považovat míru využívání prostředí podnikového GIS v prostředí ArcGIS Online pro organizace. Především tedy nástrojů pro terénní mapování (Survey 123 for ArcGIS, Collector for ArcGIS), využité např. v rámci projektu Fragmentace říční sítě, nebo v oblasti monitoringu, kde se díky těmto technologiím podařilo efektivně vytvářet aplikace a nástroje pro mapování přímo v terénu.