Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Norské fondy pomáhají (ekologické výchově) také v regionech

Autor: František Pojer

Finanční prostředky z Islandu, Lichtenštejnska a Norska byly využity na Kladensku pro naplnění projektu „Příroda člověku, člověk přírodě“, který byl realizován Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. (NSEV) v letech 2015 a 2016. Cílem projektu bylo novými vzdělávacími programy a pomůckami přispět k ochraně a zvýšení biologické rozmanitosti, přičemž celý projekt prezentuje péči o životní prostředí jako základní lidskou potřebu.

Součástí projektu byla, kromě otevření stejnojmenné naučné stezky a mnoha dalších aktivit, také příprava dvou sad po dvou DVD s hlasy netopýrů (přesněji letounů, protože je tam i jeden vrápenec), žab a ptáků. První dvojice je nazvaná Hlasy noci, protože většina záznamů a nahrávek byla pořízena v noci. U 20 druhů letounů se jedná o zvuky transformované pomocí detektoru do podoby slyšitelné lidským uchem, ale nechybějí i skutečné zvuky, které můžeme od netopýrů slyšet přímo (pištění, syčení, cvakání atd.). Autory nahrávek jsou členové ZO ČSOP Nyctalus, kteří pod vedením Heleny Jahelkové také spolupracovali při výběru zvuků a na přípravě doprovodných textů s mnoha zajímavostmi z biologie jednotlivých druhů. Žáby se sice ozývají nejen v noci, ale teprve soumračné a noční koncerty jsou nezapomenutelným zážitkem. Hlasy 13 druhů našich žab pořídil, stejně jako všechny hlasy 131 druhů ptáků na druhé dvojici DVD, Vít Zavadil, bývalý dlouholetý zaměstnanec AOPK ČR, který se nahráváním zabývá již od roku 1980. Asi nikoho nepřekvapí, že pro každý druh žab a ptáků je na CD uvedeno několik typů hlasů v souladu s jejich různorodými projevy v době rozmnožování. Také hlasové projevy žab a ptáků provází zasvěcený komentář autora, který vychází vstříc uživatelům a upozorňuje na zvláštnosti a pozoruhodnosti tak, aby co nejvíce zaujal a podnítil k učení a poznávání prezentovaných druhů v přírodě a jejich praktické ochraně nebo péči o jejich biotopy.

Závěrem lze konstatovat, že dobrá věc se podařila a doporučit popsaná DVD k širokému využití. Pro vydavatele je publikace hlasů již tradicí, protože navazují na někdejší řadu CD a DVD s nočními hlasy žab a ptáků a velmi vzácných ptačích druhů z let 2007 a 2012. Nejnovější počin z počátku roku 2017 byl prezentován na semináři kladenského muzea o ochraně přírody Kladenska a Slánska 28. února. DVD je možno objednat prostřednictvím webu NSEV – http://www.nsev-kladno.cz/