Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2017 27. 8. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Memorandum o spolupráci AOPK ČR s Arménií podepsáno

autoři: Jindřiška Jelínková, František Pelc

Memorandum o spolupráci AOPK ČR s Arménií podepsáno

Dne 12. 6. 2017 bylo na arménském velvyslanectví v ČR podepsáno tři roky připravované memorandum o spolupráci mezi AOPK ČR a arménskou partnerskou organizací (Bio-resource Management Agency of the Ministry of Nature Protection of the Republic of Armenia). Dokument navazuje na společnou deklaraci ministerstev obou zemí, podepsanou v lednu 2014, kterou je stanoveno společné úsilí v ochraně přírody na území obou států.

Memorandum podepsal ředitel AOPK ČR František Pelc a za arménskou stranu náměstek ministra Khachik Hakobyan. Obě strany se dohodly na spolupráci v oblasti informačních systémů ke sběru a správě dat o ochraně biodiverzity, výměny veřejně dostupných odborných dat o biodiverzitě, identifikace lokalit národního významu (podklad pro vytvoření sítě Smaragd) podle Bernské úmluvy (Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť). Dalšími body připravované česko-arménské spolupráce jsou správa chráněných území (včetně zpracování plánů péče) a podpora udržitelného turismu a udržitelného využívání přírodních zdrojů. V rámci této spolupráce budou probíhat výměnné pobyty odborníků, pracovní semináře a studijní cesty. Hlavním úkolem bude najít vhodné finanční zdroje pro zajištění uvedených aktivit formou společných projektů či grantů. Současně s memorandem došlo také k podpisu dvouletého pracovního protokolu, který stanovuje konkrétní oblasti spolupráce pro roky 2017–2018. V uvedených dvou letech by mělo dojít k přípravě metodiky na zajištění udržitelného turismu v Národním parku Dilijan nebo biosférickém komplexu Zangezur, uvedení vybraných opatření do praxe, vyhodnocení sběru, zpracování a využívání nálezových dat a zavedení nejlepšího modelu v Arménii po vzoru české nálezové databáze (NDOP) a zlepšení systému ochrany arménských chráněných území na základě příkladů dobré praxe z České republiky.