Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Konference České národní parky

Autor: Zdeněk Patzelt

Konference České národní parky

V jubilejním roce 25. výročí vzniku národních parků Šumava a Podyjí se uskutečnila první mezinárodní konference na téma České národní parky. Konferenci předcházelo slavnostní setkání osobností spojených s našimi národními parky v Lichtenštejnském paláci, kde ministr životního prostředí Richard Brabec opakovaně vyzdvihl význam národních parků. Na samotné konferenci pak to nejdůležitější ze své historie i současnosti prezentovaly nejenom všechny naše národní parky se svými přeshraničními protějšky, ale zazněla i vystoupení zahraničních účastníků. K nejzajímavějším patřila prezentace Karla Fried­richa  Sinnera z EUROPARC Deutschland, o metodice a výsledcích hodnocení národních parků v Německu a Rakousku, kdy ambicí je, aby se vyvinutá metodika stala standardem pro hodnocení evropských národních parků. Neméně zajímavou byla prezentace Ruediho Hallera (Švýcarsko), ředitele pro výzkum a geoinformace Švýcarského národního parku, na téma Švýcarský národní park: minulost, současnost a poučení pro budoucnost.

Ředitel AOPK ČR František Pelc se zabýval hodnocením reprezentativnosti zastoupení velkoplošných CHÚ v ČR a mimo jiné rozebíral potenciálně vhodná území pro budoucí vznik nových národních parků u nás.

Z pżedn†Áky o śvžcarskžch n†rodn°ch parc°ch _DSC1669
Z přednášky o švýcarských národních parcích. Foto Zdeněk Patzelt

Národní parky jsou u nás po svém vzniku samostatnými subjekty, ale přípravou národních parků nových, v místech dnešních CHKO (např. Křivoklátsko), by se zabývala právě AOPK ČR. Svatomír Mlčoch pojednal o vzniku zákona o ochraně přírody a krajiny v roce 1992 jako jeho hlavní autor, resp. o stavu a vývoji legislativy týkající se našich národních parků. Z dalších zajímavých příspěvků je třeba uvést vystoupení Jakuba Hrušky (ČGS a CzechGlobe) o uplatnění výsledků výzkumu při řízení národních parků a mimo to se vrátil i k nedávno prezentovaným pozoruhodným výsledkům výzkum odtokových poměrů na Modravsku, na kterých se nijak neprojevil rozpad smrkových porostů v důsledku kůrovcové kalamity. Nad prioritami národních parků do budoucna se pak ve svém vystoupení zamýšlel Ladislav Miko.

Konference určitě patřila k tomu nejvydařenějšímu ohledně národních parků v letošním roce, který je pro naše národní parky natolik významný, že problematice spojené s nimi bude věnováno zvláštní číslo časopisu Ochrana přírody, na jehož přípravě v redakci právě pracujeme.

Zdeněk Patzelt