Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 6/2018 19. 12. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Již popáté: v pražském Suchdole proběhne pátá společná konference AOPK ČR a ČZU

Koná se 5. února 2019 a jejím tématem bude ochrana ohrožených druhů v praxi. Těšit se můžete na přednášky, které tuto problematiku uchopí z nejrůznějších úhlů pohledu. Účast je bezplatná, přednášky budou nahrávány a budou k dispozici na webu AOPK ČR, kde najdete i záznamy z předchozích ročníků. Na www.nature.cz se také můžete zaregistrovat. Podrobný program je uveden níže. Těšíme se na Vás.

Pozvánka na konferenci

Již popáté: v pražském Suchdole proběhne pátá společná konference AOPK ČR a ČZU

Koná se 5. února 2019 a jejím tématem bude ochrana ohrožených druhů v praxi. Těšit se můžete na přednášky, které tuto problematiku uchopí z nejrůznějších úhlů pohledu. Účast je bezplatná, přednášky budou nahrávány a budou k dispozici na webu AOPK ČR, kde najdete i záznamy z předchozích ročníků. Na www.nature.cz se také můžete zaregistrovat. Podrobný program je uveden níže. Těšíme se na Vás.

8:30–9:30 Prezence
9:30 Zahájení konference
RNDr. František Pelc (AOPK ČR), prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. (FŽP ČZU v Praze)
9:50 Udělení Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

I. Blok
10:00–10:20 Analýza druhové ochrany
Mgr. David Lacina, AOPK ČR, ústředí, Odbor zvláštní ochrany přírody, Ing. Jan Šíma, MŽP, Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků
10:30–10:50 Druhová ochrana a ÚAP
Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR, ústředí, Odbor monitoringu biodiverzity, Ing. Václav Hlaváč, AOPK ČR, RP SCHKO Žďárské vrchy
11:00–11:20 Stanoviska OP k LHP a druhová ochrana
Ing. Pavel Kolibáč AOPK ČR, ústředí, Oddělení péče o terestrické ekosystémy
11:30–11:50 Ekonomické nástroje v druhové ochraně
Ing. Pavel Štěrba BcA., AOPK ČR, ústředí, Odbor péče o přírodu a krajinu
12:00–12:20 Návrh na úpravy Společné zemědělské politiky 2021–2027
Ing. Klára Čámská, Ph.D., AOPK ČR, ústředí, Oddělení péče o terestrické ekosystémy, Ing. Václav Zámečník, Česká společnost ornitologická
12:30–13:30 Oběd

II. Blok
13:30–13:50 Nástroje aktivní druhové ochrany
RNDr. J. Jelínková, Ph.D., AOPK ČR, ústředí, Oddělení druhové ochrany živočichů
14:00–14:20 Záchranný program hnědáska osikového
Mgr. Václav John, AOPK ČR, ústředí, Oddělení druhové ochrany živočichů
14:30–14:50 Regionální akční plán pro tetřeva hlušce v Beskydech
Ing. Václav Tomášek, AOPK ČR, RP SCHKO Beskydy
15:00–15:20 Opylování a opylovači ohroženého hořečku mnohotvarého českého
Mgr. Petra Janečková, Botanický ústav AV ČR, Třeboň
15:30–15:50 Záchranný program perlorodky říční
Mgr. Ondřej Korábek, Ph.D., AOPK ČR, ústředí, Oddělení druhové ochrany živočichů
16:00–16:20 Program péče o vlka
Mgr. Lenka Tomášková AOPK ČR, ústředí, Oddělení druhové ochrany živočichů
16:30–17:00 Shrnutí a diskuze k tématu
17: 00 Ukončení konference