Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Dům NATURA v Příbrami otevřel další expozice

Autor: Zdeněk Patzelt

Dům NATURA v Příbrami otevřel další expozice

Návštěvníci Příbrami získali další možnost, jak příjemně strávit čas. V Domě NATURA na náměstí T. G. Masaryka byly zpřístupněny další tři expozice, jejichž prohlídku lze navíc spojit i s výletem do nedalekého areálu ekologického centra v Orlově (ECO). Zřizovatelem Domu NATURA je obecně prospěšná společnost Ekologické centrum Orlov, která má statut krajského střediska environmentální výchovy Středočeského kraje. „Dům NATURA je multifunkční objekt přibližující krásy, bohatství a turistické možnosti Brd. Zároveň chce být zázemím i pro společenský, kulturní a občanský život města a jeho okolí,“ uvedl Vladimír Král, ředitel ECO.

První dvě expozice představily CHKO Brdy a historii vojenského újezdu Brdy. Nově k nim přibyly expozice živých plazů a obojživelníků žijících v Brdech i dalších lokalitách celé ČR, dále pak stálá expozice druhého největšího muzea lišajů na světě a třetí novou expozici tvoří výstava unikátních leteckých fotografií Nebeské Česko, jejímž autorem je příbramský rodák Jiří Jirousek.

Z pohledu návštěvníka snad nejvíce zaujmou až neuvěřitelně dokonale vybudovaná terária, znázorňující biotopy ČR s výskytem všech našich plazů. „Expozice jsou komponovány tak, aby propojovaly atraktivitu obsahu s prožitkem a s prvky mediální komunikace,“ zdůraznil Luboš Gardoň, projektový manažer ECO.

Do Domu NATURA tak míří jak učitelé se žáky, zejména v rámci výuky biologie či environmentálního vzdělávání, tak i rodiče s dětmi nebo i senioři. Velký záběr a pestrost expozic, z nichž velká část je vázána na CHKO Brdy, láká široký zájem veřejnosti. Činnost Domu NATURA doplňuje i Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov, která zahájila činnost již více než před rokem, a nejnověji i činnost Nadačního fondu Brdy. Smyslem destinačního fondu je umožnit spolupráci měst, obcí, krajských úřadů a dalších subjektů z regionu Brdy a jejího okolí v zájmu citlivého rozvoje cestovního ruchu a zvýšení jeho atraktivity pro návštěvníky.

Další nové expozice zaměřené na Indii a příbramské betlemáře jsou plánovány ke zpřístupnění letos na jaře. Dům NATURA slouží jako zázemí pro vědeckou a výzkumnou činnost, semináře a konference se zaměřením nejen na Brdy a problematiku ochrany životního prostředí, ale i pro kulturní a vzdělávací akce. Například na rok 2018 je plánován mezinárodní paleontologický kongres. Čilý návštěvnický ruch jen potvrzuje, že Dům NATURA se velmi rychle po svém vzniku úspěšně zařadil k významným centrům ekologické výchovy v České republice.

Zdeněk Patzelt