Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2017 21. 10. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dohoda o vzájemné spolupráci AOPK ČR s Českým inspektorátem lázní a zřídel

Autor: Jindřich Horáček

Dohoda o vzájemné spolupráci AOPK ČR s Českým inspektorátem lázní a zřídel

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, konkrétně s Odborem zdravotního dohledu a jeho oddělením Českým inspektorátem lázní a zřídel. Tato dohoda nahrazuje dohodu o spolupráci Českého inspektorátu lázní a zřídel a Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni z roku 1979.

Hlavní oblastí spolupráce není pouze výkon státní správy, ale i environmentální osvěta a příprava společných projektů v oblastech, kde se působnosti úřadů překrývají (př. CHKO Jeseníky, Bílé Karpaty, Třeboňsko ad.). Český inspektorát lázní a zřídel a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se také dohodly na vzájemném poskytování dat pořizovaných oběma státními úřady. Obsahem dohody je i společný plán odborných jednání a místních šetření.


Speciální část dohody řeší překryv působností obou institucí na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Ochrana zdrojů minerálních vod je totiž v této CHKO přímo jedním ze základních předmětů její ochrany. Spolupráce s Českým inspektorátem lázní a zřídel bude probíhat i vně chráněné krajinné oblasti, například v okolí Františkových Lázní a Jáchymova. Zde se působnost obou úřadů překrývá v národních přírodních rezervacích a památkách Soos, Komorní hůrka, Bublák a niva Plesné.