Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cena za ochranu přírody a krajiny

Autor: Tisková  zpráva

Právě lidem či organizacím, kteří svým celoživotním postojem nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě, je určena nově ustavená Cena za ochranu přírody a krajiny, kterou vyhlašuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Podrobné znění stanov ceny je na: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/cena-za-ochranu-prirody-a-krajiny/.

Cena má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkrétní výsledky. První možnosti nominovat již využilo několik lidí a tak AOPK ČR eviduje zatím 15 jmen mužů a žen a 6 organizací, kteří jsou nominováni za první ročník této ceny.

Nominace je možné posílat ještě do konce listopadu 2018. „Víme, že podobných cen je několik. My se ale chceme zaměřit především na konkrétní projekty a ukázat, že ochrana přírody má smysl. Mnohdy stačí drobnost nebo zajímavý nápad. Chceme ocenit výjimečné osobnosti nebo organizace, které mohou sloužit jako vzor pro ostatní v péči o prostředí, které nás obklopuje,“ představil cenu František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Nominace musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného (nebo jméno firmy či organizace), zdůvodnění, proč by měl cenu dostat, případně popis konkrétního projektu včetně lokalizace a kontakt na nominovaného i navrhovatele. Uvítáme i fotografie. Nominace zasílejte prosím elektronicky na adresu:
kveta.cernohlavkova@nature.cz.
O vítězi v obou kategoriích – počin a osobnost – rozhodne na základě doporučení odborné poroty ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Laureáti Ceny za ochranu přírody a krajiny budou oceněni u příležitosti konference „Druhová ochrana v ČR“ dne 5. února 2019 v Praze na České zemědělské univerzitě.