Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Disturbance Effects on Dynamics of the Mountain Forest with the Norway Spruce as the Dominant Tree S

Výzkum a dokumentace

autor: Miroslav Svoboda

Disturbance Effects on Dynamics of the Mountain Forest with the Norway Spruce as the Dominant Tree S

Disturbance jsou hlavní silou, která řídí dynamiku většiny lesních ekosystémů na světě (Frelich, 2002). Stávající všeobecně přijímané vědecké názory zdůrazňují dynamiku a nerovnovážnost ekologických systémů, v nichž přírodní disturbance nejsou ničím cizorodým.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Výzkum a dokumentace

Wildlife impact on situation and development of forest ecosystems

Výzkum a dokumentace

autor: Petr Čermák

Wildlife impact on situation and development of forest ecosystems

Regarding the management of animals among game, game management have their priorities still set without much concern about the environment protection.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Výzkum a dokumentace

The Czech National Forest Programme II - A Cautious Optimism

Péče o přírodu a krajinu

autor: Jakub Hruška

The Czech National Forest Programme II - A Cautious Optimism

The article summarises the preparation and outputs of the second Czech National Forest Programme (NFP II) expert draft, covering the period 2007–2013.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Péče o přírodu a krajinu