Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zvláštní číslo

Nature and the landscape in the Czech Republic and their adaptation to climate change

Zvláštní číslo

autoři: František Pelc

Nature and the landscape in the Czech Republic and their adaptation to climate change

In 2004, the Government of the Czech Republic adopted the document entitled National Programme to Abate the Climate Change Impacts in the Czech Republic(Ministry of the Environment of the Czech Republic 2004).

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo

The impact of global climate change on trends in bird numbers in the Czech Republic

Zvláštní číslo

autoři: Jiří Reif, Petr Voříšek, Zdeněk Vermouzek, Karel Šťastný, Michaela Koschová, Vladimír Bejček

The impact of global climate change on trends in bird numbers in the Czech Republic

The climate has pervasive effects on the distribution of organisms over the Earth (Lomolino et al.2005) and it has recently been found that it also substantially affects changes in the bird numbers over time (Crick 2004, Drent 2006, La Sorte & Thompson 2007).

Ochrana přírody 2009 1. 9. 2009 Zvláštní číslo