Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze

Sokoli v Jeseníkách

Autor: Ladislav Hajný

Sokoli v Jeseníkách

Severní Morava – Letošní hnízdní sezona skončila a nad jesenickými vrcholky hor lze opět častěji spatřit siluetu našeho nejrychlejšího dravce, sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Nebývalo tomu tak vždy. Ještě před pár lety mohl být řídce spatřen leda tak na tahu, ale od roku 2001 se začíná po 30 letech psát novodobá historie osídlení Jeseníků sokolem. Poprvé to byl neúspěšný pokus, další sezony byly rok od roku lepší, sokolům se v Jeseníkách jednoznačně zalíbilo.

Stoupající trend ve zvyšování hnízdících párů vyvrcholil v roce 2008, kdy zahnízdilo neuvěřitelných sedm párů na svých historických stanovištích. Přitom pouze v jednom hnízdě zůstala neoplozená vejce od mladé nezkušené samice, z ostatních vylétlo celkem 14 sokolíků, kteří vydatně, doufejme, posílí populace tohoto nádherného symbolu krásy, odvahy a nespoutané přírody.

Jednoznačně se tak potvrzuje oprávněná úvaha o tom, že v současnosti nejlepším ochranářským opatřením na podporu sokolů v ČR je připravit jim hnízdní možnosti ve vhodných biotopech. Je to méně nákladné a mnohem efektivnější, než sporné pokusy o reintrodukci.

Text a foto Ladislav Hajný, Správa CHKO Jeseníky