Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zprávy-Recenze

Opět rekordní Javoříčské jeskyně

Autor: Jiří Šafář

Opět rekordní Javoříčské jeskyně

Zimní sčítání letounů v Javoříčských jeskyních probíhá kontinuálně od roku 1990. Tento v mnoha aspektech unikátní jeskynní systém patří již řadu let k největším zimovištím vrápenců a netopýrů v České republice. Potěšujícím faktem je skutečnost, že od roku 2001 počty hibernujících letounů neustále stoupají.

Při letošní kontrole během čtvrtého lednového víkendu padlo hned několik rekordů. Tím absolutním je nalezení 4 390 zimních spáčů osmi druhů. Nepočetnější jsou zde tradičně kriticky ohrožení vrápenci malí (Rhinolophus hipposideros), jejichž počet se letos vyšplhal na 4 013 kusů. Téměř polovina z nich je soustředěna v Dómu gigantů, tedy v prostoru, kterým prochází návštěvní trasa. Obdobně nejvyšší hodnota byla zaznamenána také u netopýra brvitého (Myotis emarginatus). V tomto případě se jednalo o 326 jedinců, kteří pro zimní spánek preferují Olomoucký dóm mimo návštěvní trasy. Příjemným překvapením bylo zastižení jednoho netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii), který byl v Javoříčských jeskyních jako zimující nalezen vůbec poprvé. Přitom v době páření v srpnu a září zalétá tento netopýr do nitra vrchu Špraněk celkem hojně. Počet zjištěných hibernujících druhů letounů ve zdejším podzemí tak stoupl na čtrnáct.

Celkově je z prostoru NPR Špraněk znám výskyt 18 druhů vrápenců a netopýrů. Toto území je evropsky významnou lokalitou pro čtyři z nich, a to vrápence malého, netopýra brvitého, netopýra velkouchého a netopýra černého (Barbastella barbastellus).

Díky nadšenému úsilí 15 jeskyňářů a chiropterologů, dobré organizaci průzkumu a využití digitální fotografie se podařilo většinu více než 4 km dlouhého krasového podzemního systému zkontrolovat během jediného dne.