Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze

K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka

autorka: Lucie  Juřičková

K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka

Letos v červenci oslavil 85. narozeniny nestor české přírodovědy RNDr. Vojen Ložek, DrSc. Vyjmenujeme-li obory, v nichž se pohybuje jako ryba ve vodě, vznikne neuvěřitelný seznam: malakozoologie, kvartérní paleontologie, pedologie, geologie, botanika, ekologie, klasická antropologie, archeologie.

Není divu, že o jeho přednášku Vývoj přírody ČR na Přírodovědecké fakultě UK v Praze je stále stejný zájem už více než čtyřicet let. Pan doktor málokdy někoho od zkoušky vyhodí, většina studentů přesto odchází s pocitem méněcennosti smíšeným rovným dílem s obrovskou chutí do práce. Článků shrnujících životní dráhu našeho oslavence najdete celou řadu a nemá smysl se tu opakovat. Snad bychom mohli jen aktualizovat některé bibliografické údaje. K letošnímu roku publikoval Vojen Ložek 1 250 vědeckých prací, knih či kapitol a popularizačních článků. Jen osm z nich vyšlo v časopisech s impakt faktorem, přesto najdeme na Web of Science přes 600 citací jeho děl. Je vidět, že kvalitní články si svého čtenáře vždy najdou.

Po celý život se Vojen Ložek věnuje stejnou měrou vědě jako praktické ochraně přírody. Snad proto, že se už od dětství rád toulal přírodou, zůstala mu starost o její zachování pod kůži. Stál u vyhlášení bezpočtu chráněných území, která pak zkoumá nejen z hlediska jejich současné bioty, ale, je-li to možné, i z hlediska jejich vývoje v čase. Kvartérní malakozoologie se v jeho rukou stává oborem zcela praktickým – známe-li proměny určité lokality v nejmladší geologické minulosti, nejlépe odhadneme trendy jejího vývoje a nejvhodnější péči o ni. Je proto logické, že částí pracovního úvazku je Vojen Ložek zaměstnancem státní ochrany přírody.

Vojen Ložek nahlíží přírodu v čase i prostoru a zkoumá ji přímo, nikoli pomocí matematických modelů či nepřímých laboratorních metod. Není týdne, aby nebyl v terénu, není dne, aby nešel alespoň na delší procházku. Venku obědvá zásadně tam, kde je rozhled po krajině. Důsledkem toho má v hlavě „naskenovanou“ fyzicko-geografickou i geologickou mapu Čech i Slovenska. Snad právě tenhle způsob bádání, který bohužel zcela vyšel z módy, dovede vyladit připraveného přírodovědce tak, aby uviděl to, co ostatní složitě dokládají. Vojen Ložek je člověk veskrze pozitivní. Česká záliba ve věčných stížnostech je mu naprosto cizí. Místo nadávek hledá důvody, místo stížností klady. Možná je tohle všechno správným receptem, jak neztratit fyzické a duševní síly, ani když odškrtnete osmý křížek. Všechno nejlepší!