Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ke stažení 2000-2007

Na stránkách časopisu Ochrana přírody jsou zobrazovány články od roku 2008.

Nabízíme Vám možnost prohlédnout si či dokonce si stáhnout čísla časopisů, která vyšla v letech 2000 až 2007: