Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotosoutěž Ochrany přírody 2010

Při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR fotografickou soutěž časopisu Ochrana přírody pro fotografy– amatéry i profesionály.

Hlavním cílem soutěže je podnítit zájem veřejnosti o ochranu přírody a zvýšit povědomí o významu biodiverzity v naší krajině.

Odborná porota vyhodnotila tři nejlepší pro každou kategorii:

Cena čtenářů časopisu

Čtenáři časopisu a uživatelé jeho internetových stránek mohli v termínu 16. 9. až 20. 10. 2010 hlasovat a vybrat nejlepší fotografii.Dne 20. října bylo ukončeno hlasování pro jednotlivé fotografie.

Výsledky najdete na stránce Fotosoutěž - přihlášené fotografie.

Cenu čtenářů vyhrála s nejlepším hodnocením (známkováním) fotografie Včelka paní M. Duchoslavové.

Včelka M. Duchoslavová

Všem oceněným gratulejeme.

Všem hlasujícím děkujeme.