Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zprávy-Recenze

Sedmiměsíční bilancování

Autor: -jb-

Praha – Na závěrsedmiměsíčního působení ve funkci ministra životního prostředí Fišerova úřednického kabinetu uspořádal koncem listopadu 2009 Ladislav Miko bilanční tiskovou konferenci.

Jak bývalý ministr zdůraznil, kladl zejména důraz na otevřenou, věcnou a odborně podloženou diskusi a na posílení vnímání Ministerstva životního prostředí jako věcného a konstruktivního partnera. Díky tomuto přístupu se podařilo v řadě případů nalézt věcné řešení společenských kontroverzních témat, například navržení pro životní prostředí únosné trasy čtyřproudé silnice R55 v blízkosti ptačí oblasti Bzenecká Doubrava či obnovení dialogu s obcemi ležícími v NP Šumava.

Ve výčtu závažných kroků v době svého působení na ministerstvu mj. nechyběly vládou schválená novela zákona o ochraně přírody a krajiny, jakož i docílení významného posunu v řízeních vedených Evropskou komisí s ČR pro porušení Smlouvy v oblasti životního prostředí; z 21 řízení bylo 15 vyřešeno změnou legislativy bez jakýchkoli dalších dopadů a u zbytku došlo k významnému posunu v jednání. Za podstatné považuje L. Miko vládou schválené rozšíření seznamu území soustavy Natura 2000 o dvě ptačí oblasti na území jižních Čech – Českobudějovické rybníky a Dehtář. Z oblasti strategických a koncepčních materiálů zdůraznil mj. novou koncepci ochrany přírody a krajiny zpracovanou v aktualizovaném Státním programu ochrany přírody a krajinynebo teze Národní strategie adaptace na změny klimatu.

V oblasti finančních nástrojů L. Miko považuje za významné kroky na přípravu speciálního dotačního programu pro obce ležící v národních parcích a zjednodušení procedury při získávání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí.

Za hlavní neúspěch svého působení pokládá nedořešení novely horního zákona, která byla v listopadu vládou stažena z Poslanecké sněmovny, a to, že se ministerstvu nepodařilo přesvědčit poslance o neužitečnosti víkendových jízd kamionů po českých silnicích.

Novým ministrem životního prostředí byl 30. listopadu 2009 jmenován dosavadní první náměstek ministra Jan Dusík.