Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Akce pro veřejnost

v CHKO Moravský kras v roce 2008

Autor: Leoš Štefka

Pravidelnou součástí práce Správy CHKO Moravský jsou akce pro veřejnost. U informované veřejnosti lépe najdeme partnery a spolupracovníky a v neposlední řadě alespoň část z nich pochopí a přijme některá regulační opatření a omezení, která správa CHKO přijímá.

Den Země „Jarní úklid Moravského krasu“ je tradiční akcí, která měla v roce 2008 již 15. pokračování. V začátcích se k úklidu scházeli pracovníci správy CHKO s rodinnými příslušníky. Postupně počet ochotných pomocníků narostl do té míry, že v posledních letech z důvodu organizačního zvládnutí Den Země organizujeme ve dvou termínech, a to o sobotách na přelomu března a dubna. Letošní akce se zúčastnilo přes 700 brigádníků, kteří se zaměřili na úklid v okolí turistických cest, naučných stezek a v areálech přístupných jeskyní. Tradičně nejhorší bylo okolí silnic. Naštěstí se neopakoval nález z roku 2005, kdy byla v blízkosti obce Vavřinec nalezena funkční protipěchotní mina.

8. ročník Dne parků „Setkání v Josefovském údolí“ v sobotu 17. května, na kterém spolupracujeme s řadou partnerů (Technické muzeum Brno, Městský úřad Adamov, Česká speleologická společnost aj.) přilákal téměř

Býčí skály

Jižní odbočka Býčí skály – rekonstrukce magdalenienského sídliště s živými figuranty

Foto L. Štefka

1 000 návštěvníků. Součástí programu byly ukázky tavby železa v rekonstruované slovanské peci z přelomu 8. a 9. století, ukázky starých řemesel, promítání filmů s ochranářskou tematikou a program pro děti připravený Brontosaury. Mimořádně byla zpřístupněna jeskyně Býčí skála. Hlavním magnetem se zde stala rekonstrukce magdalenienského osídlení z doby před 12 000 lety v tzv. jižní odbočce. Zájmu se těšil i výklad o nejznámějším nálezu, tzv. pohřbu halštatského velmože, v předsíni Býčí skály s možností prohlédnout si originální bronzový náramek.

Rekonstrukce tavby železa

Rekonstrukce tavby železa v areálu technické památky huť Františka

Foto L. Štefka

První sobota v září v odpoledních a večerních hodinách patřila již 12. ročníku Evropské noci pro netopýry. Zájemcům o tohoto pro Moravský kras typického živočicha jsme tentokrát připravili program u Sloupsko-šošůvských jeskyní. V autentickém prostředí jeskyně Kůlny si 400 návštěvníků vyslechlo informace o životě netopýrů. Kolegové z České společnosti na ochranu netopýrů připravili i tradičně nejatraktivnější část programu – ukázky živých netopýrů. Poslední spokojení návštěvníci se rozcházeli až po 22. hodině.