Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Skorec vodní se stal "ptákem roku 2009"

Zaměřeno na veřejnost

Celostátní kampaň Pták roku organizuje Česká společnost ornitologická (ČSO) již od roku 1992. Přestože obdobné akce v četných západoevropských zemích získaly do té doby značnou podporu občanů, vyslovovali tehdy někteří ochránci přírody obavy, nakolik se zmiňovaný přístup ujme i v České republice. Dnes si již troufám tvrdit, že kampaň pravidelně oslovuje nejen vyhraněné zájemce o ornitologii. Na příkladu určitého druhu představuje s ním související problém nebo problémy péče o přírodu a krajinu. To ale zdaleka nestačí. Akce současně názorně ukazuje, jak je možné uvedené těžkosti řešit, často právě za účasti nejširší veřejnosti.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Pavel Pešout, Lenka Šoltysová, Tomáš Licek

Dům přírody

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) spravuje 24 chráněných krajinných oblastí, 112 národních přírodních rezervací, 106 národních přírodních památek a několik desítek mimořádně přírodovědně cenných území. Účinná ochrana této rozsáhlé reprezentativní sítě zvláště chráněných území (ZCHÚ)není možná bez zapojení veřejnosti. Proto je pro AOPK ČR jednou z hlavních priorit osvěta a informování veřejnosti a spolupráce s vlastníky, hospodáři, obyvateli a návštěvníky.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ametyst

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Lenka Navrátilová

Ametyst

Ametyst je občanské sdružení, které si stejně jako podobné organizace klade za cíl chránit přírodu, poskytovat zájemcům vzdělání v oblasti ekologie, vytvářet pozitivní vztah k přírodě a vést lidi k vědomí odpovědnosti za prostředí, v němž žijeme.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání a výchova ve zlínské zoo

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Romana Bujáčková

Vzdělávání a výchova ve zlínské zoo

Pouhé čtyři kilometry od Zlína se nachází zoo Zlín, která patří k nejoblíbenějším v České republice. Pro návštěvníky je otevřena každý den v roce.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Lyžování ve světle ochrany přírody

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Jindřich  Chlapek, Jiří Hušek, František Jaskula, Jiří Lehký

Lyžování ve světle ochrany přírody

Sjezdové lyžování je výtečná zábava a rekreace a zároveň velmi dobrý byznys. Pobyt na zasněžených horách si většina lidí bez lyžování dovede představit jen stěží, vždyť právě sjíždění svahů je hlavním motivem, proč v zimě lidé masově opouštějí města a vyrážejí do hor.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Akce pro veřejnost

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Leoš Štefka

Pravidelnou součástí práce Správy CHKO Moravský jsou akce pro veřejnost. U informované veřejnosti lépe najdeme partnery a spolupracovníky a v neposlední řadě alespoň část z nich pochopí a přijme některá regulační opatření a omezení, která správa CHKO přijímá.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Přikrmování ptáků ve městech

Zaměřeno na veřejnost

Autor: jpl

Přikrmování ptáků ve městech

Podle střízlivých odhadů přikrmuje volně žijící ptáky v Evropě, Severní Americe a v Austrálii pětina až třetina domácností. Ve Spojených státech, kde pravidelně zásobuje zahradní ptáky potravou 52 milionů lidí, se trh s potřebami pro přikrmování opeřenců odhaduje na 3 miliardy USD (60 miliard Kč) ročně.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Roste zájem o kvalifikované poradenské služby

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Marcela Křížová

Možná i vy jste se dostali do situace, kdy jste potřebovali radu, jak co nejlépe založit zahradu nebo co nejlevněji a přitom nejefektivněji opravit dům, případně jej dokonce postavit, aniž by vaše práce uškodila okolní přírodě, ovzduší nebo kolem tekoucí říčce.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Tomáš Bartonička, Vladimír Hanzal

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Letouni (Chiroptera) představují největší taxonomickou skupinu savců, která je předmětem sledování stavu populací podle směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Čmelák – Společnost přátel přírody

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Dagmar  Čemusová, Jiří Antl

Čmelák – Společnost přátel přírody

Liberecká nezisková ekologická organizace Čmelák – Společnost přátel přírody je společenství lidí, které podporuje a provádí aktivity ve prospěch přírody a krajiny. Naším cílem je nejenom chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody, ale zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a osvětou.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zaměřeno na veřejnost