Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Výzkum a dokumentace

Drop velký

Výzkum a dokumentace

autorka: Vlasta  Škorpíková

Drop velký

Drop velký (Otis tarda) je kriticky ohroženým druhem České republiky. V roce 2005 pro něj řešitelský tým ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zpracoval záchranný program. Článek stručně představuje základní bio nomické charakteristiky druhu, seznamuje s aktuální početností dropa, příčinami jeho úbytku a možnostmi nápravy. Zamýšlí se i nad důvody, proč záchranný program dosud nebyl schválen, a navrhuje schůdná řešení.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Výzkum a dokumentace

Bezobratlí obyvatelé jeskyní České republiky

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Karel Tajovský

Bezobratlí obyvatelé jeskyní České republiky

Počátky studia jeskynní fauny bezobratlých spadají na území dneš­ní ČR do období na přelomu 19. a 20. století, kdy se o první biospeleologické průzkumy moravských jeskyní zasloužili především Jindřich Wankel a Karel Absolon.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Mikrobiální napadení aragonitu

Výzkum a dokumentace

autoři: Milan Geršl, Dana Hanuláková, Barbora Šimečková

Mikrobiální napadení aragonitu

Z brašovské aragonitové jeskyně (ZAJ) leží v katastru obce Teplice nad Bečvou v areálu místních lázní. Od roku 2003 jsou součástí Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Amatérští speleologové na Pálavě

Výzkum a dokumentace

Autor: Jiří Kolařík

Amatérští speleologové na Pálavě

Jeskyně v Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci UNESCO Pálava, které jsou součástí přírodních rezervací Turold, Svatý kopeček, Kozí vrch a dalších, patří k jižní části pásma Západních Karpat.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi

Výzkum a dokumentace

Autor: Alexandr Komaško

Jeskyně Borgio Verezzi leží v severozápadní části Itálie ve stejnojmenném příbřežním městečku Ligurského regionu. Pro bezpočetné krápníky různých barev, majestátní prostory, jezera s křišťálově čistou vodou a další pozoruhodnosti byla jeskyně od roku 1970 zpřístupněna veřejnosti.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Petr Zajíček

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Devět výzkumných cest pracovníků Správy jeskyní ČR v letech 2004-2007 do Černé Hory, zaměřených speleologicky a biospeleologicky, přineslo řadu nových poznatků včetně pozoruhodných zoologických nálezů.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Apatit – součást výzdoby jeskyní České republiky

Výzkum a dokumentace

Autor: Alexandr Komaško

Apatit – součást výzdoby jeskyní České republiky

Apatit, nejhojnější fosfát – chemickým složením fosforečnan vápenatý s ideálním vzorcem Ca5(PO4)3(Cl, F, OH), jehož složení se mění podle obsahu F, Cl a OH (hydroxylapatit, fluorapatit a chlorapatit), vyniká proměnlivostí barev; snad proto jej český badatel J. S. Presl nazval klamavec.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory

Výzkum a dokumentace

Autor: František Krejča

Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory

Lokalita Pacova hora (589 m n m.) se nachází na Táborsku přibližně 2 km severovýchodně od města Chýnova. Zřejmě již od 15. století se zde krystalické vápence a dolomity, které se nacházely v blízkém okolí, zpracovávaly v mnoha vápenných pecích. Odtud též dnešní název, který vznikl z původního „hora Pecová“.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Netopýři Chýnovské jeskyně

Výzkum a dokumentace

autoři: Miloš Anděra, František Krejča, Petr Zbytovský

Netopýři Chýnovské jeskyně

Největší krasový útvar jižních Čech – Chýnovská jeskyně v Pacově hoře poblíž Dolních Hořic na Táborsku – představuje nejen výjimečný geologický výtvor, ale i lokalitu významnou z hlediska chiropterologického (od Chiroptera – letouni), neboť slouží jako významné refugium netopýrů.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Poseidon

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Vlastimil Růžička

Poseidon

Největší objevy se někdy podaří v místech, kde by je nikdo neočekával. Je opravdu neuvěřitelné, že v 21. století v srdci Evropy, v místech značně turisticky navštěvovaných, byl objeven rozsáhlý systém podzemních prostor.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace