Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Dobrá zpráva
 pro přírodu i obce

Úvodem

autorka: Eva Burešová

Dobrá zpráva
 pro přírodu i obce

Od záměru k realizaci velkých projektů bývá cesta vesměs dlouhá a klikatá. Nejinak tomu bylo i s rozšířením chráněné krajinné oblasti Kokořínsko o oblast Dokeska.

Ochrana přírody 3/2014 24. 8. 2014 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

O jednom výročí

Úvodem

Autor: Libor Ambrozek

O jednom výročí

Letos na podzim uplyne již 35 let od založení naší největší nevládní organizace působící v ochraně přírody. Český svaz ochránců přírody není čtenářům časopisu zapotřebí příliš představovat. Navíc do minulosti se často neradi vracíme, připadá nám příliš vzdálená a vyvětralá. Ale pro porozumění role dobrovolné ochrany přírody u nás se bez aspoň malého ohlédnutí neobejdeme.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodník

Úvodem

Autor: Dalibor Zachoval

Úvodník

Vážení čtenáři a přátelé přírody,

náš společný časopis Ochrana přírody bude brzy slavit významné jubileum. Jelikož první číslo vyšlo již v roce 1946, kulatiny oslavíme už příští rok.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Úvodem

Zaplatí stát státu každoročně dva miliony za Boubínský prales?

Úvodem

Autor: František Pelc

Zaplatí stát státu každoročně dva miliony za Boubínský prales?

Vážení přátelé, milí čtenáři, kolegové,

prosincové číslo našeho časopisu připomíná v pěkném článku Pavla Hubeného padesáté výročí jednoho z našich vůbec nejvýznamnějších chráněných území – chráněné krajinné oblasti Šumava. Vznikla v roce 1963 na ploše skoro sedmnácti set kilometrů čtverečních.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Jakub Kašpar - náměstek ředitele Správy KRNAP, prezident EUROPARC ČR

Úvodem

Autor: Jakub Kašpar

Jakub Kašpar - náměstek ředitele Správy KRNAP, prezident EUROPARC ČR

Vážení čtenáři,

rok 2013 přinesl, kromě jiného (třeba 50. narozenin Krkonošského národního parku, které jsme připomněli i v Ochraně přírody), změny ve vedení české sekce Federace EUROPARC.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Tomáš Jan Podivínský - ministr životního prostředí

Úvodem

Autor: Tomáš Jan Podivínský

Tomáš Jan Podivínský - ministr životního prostředí

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní povodně nám znovu připomněly, že se jedná o přírodní katastrofu, která není neobvyklá. S tímto fenoménem se prostě musíme naučit žít a nepřizpůsobovat jen krajinu nám, ale umět se jí také přizpůsobit. Větru ani dešti poroučet nelze, to už historie prokázala.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Karolína Šůlová - vedoucí samostatného  oddělení práce s veřejností a knihovny ředitelství AOPK ČR

Úvodem

Karolína Šůlová - vedoucí samostatného  oddělení práce s veřejností a knihovny ředitelství AOPK ČR

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v uplynulých týdnech Českou republiku opět zasáhly povodně a znovu vyvolaly spoustu vášnivých diskusí mezi lidmi, odborníky – klimatology, vodohospodáři, ochránci přírody a dalšími – a samozřejmě mezi politiky. Tématu se budeme podrobně věnovat v srpnovém čísle našeho časopisu.

Ochrana přírody 3/2013 23. 10. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Národní parky patří mezi klenotnice přírodního bohatství

Úvodem

Národní parky patří mezi klenotnice přírodního bohatství

Vážení čtenáři,

Krkonošský národní park, který je naším nejstarším, oslaví 17. května padesátiny. Proto jsme se rozhodli věnovat dubnové číslo časopisu Ochrana přírodyprávě problematice národních parků.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Vážím si konkrétní práce neziskových organizací

Úvodem

Vážím si konkrétní práce neziskových organizací

Vážení čtenáři,

první číslo časopisu Ochrana přírodyv roce 2013 je věnováno práci záchranných stanic pro handicapované živočichy. Jsem si vědom, že záchrana volně žijících zvířat, která se ocitla v nouzi, není a nebude klíčovým problémem ochrany naší přírody. Nemá přímý vliv na ochranu našich ekosystémů, biotopů, ani nijak významně neovlivňuje biodiverzitu či populace ohrožených druhů. Přesto tuto aktivitu považuji za nesmírně důležitou.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

RNDr. Jaroslav Hromas

Úvodem

RNDr. Jaroslav Hromas

Vážení čtenáři, příznivci ochrany přírody,

dostáváte do rukou výtisk, v němž se „snoubí“ dva stěžejní články, a to příspěvky o zpřístupněných Bozkovských dolomitových jeskyních a ke dvacátému výročí znovuobnovení vydávání samostatného časopisu Ochrana přírody. Není to tak úplně náhoda. Správa a aktivní péče o veřejnosti zpřístupněné jeskyně se již v roce 1991 stala přímou součástí státní ochrany přírody a Správa jeskyní České republiky je od roku 2006 také spoluvydavatelem tohoto časopisu.

Ochrana přírody 6/2012 15. 3. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf