Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Rozhovor

Rozhovor s Jaroslavem Hromasem

Rozhovor

Autor: Zdeněk Patzelt

Rozhovor s Jaroslavem Hromasem

V tomto čísle na str. 2 publikujeme článek k deseti letům samostatné Správy jeskyní České republiky. Na rozhovor jsme se proto zastavili u jejího ředitele Jaroslava Hromase.

Ochrana přírody 3/2016 4. 7. 2016 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Miroslavem Bobkem

Rozhovor

Autor: František Pojer

Rozhovor s Miroslavem Bobkem

V tomto čísle Ochrany přírody publikujeme v kuléru na str. VI článek o prvním řediteli pražské zoo, význačném ornitologovi a průkopníku ochrany přírody prof. Jiřím Jandovi, od jehož narození uplynulo letos 150 let. K rozhovoru jsme proto pozvali Miroslava Bobka, současného ředitele Zoo Praha.

Ochrana přírody 6/2015 4. 1. 2016 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Dvojrozhovor 
s Helenou Illnerovou

Rozhovor

Dvojrozhovor 
s Helenou Illnerovou

V knihovně Václava Havla v Praze bude příští rok dne 21. ledna v 19 hodin představena veřejnosti – za účasti autorů – kniha Čas pro světlo (nakladatelství Portál). Jedná se o knižní rozhovor Heleny Illnerové s Pavlem Kovářem, oba autoři jsou členy Rady AOPK ČR. Exkluzivní ukázka z této knihy pro náš časopis je doplněna aktuálními otázkami Františka Pojera, zaměstnance AOPK ČR a člena redakční rady časopisu Ochrana přírody.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf