THE NATURE CONSERVATION
JOURNAL

Redakce časopisu Ochrana přírody

 

Šéfredaktor: 

Mgr. Dalibor Zachoval

 

Členové Redakční rada časopisu Ochrana přírody:

RNDr. Libor Ambrozek

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Ing. Karel Drbal

Mgr. Svatava Havelková

Ing. Anna Hubáčková

Ing. Michael Hošek

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Mgr. Jakub Kašpar

Ing. Ivo Machar, Ph.D.

RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

JUDr. Svatomír Mlčoch

Ing. Jan Moravec

RNDr. Zdeněk Patzelt

RNDr. František Pelc (předseda)

Ing. Pavel Pešout

RNDr. Jan Plesník, CSc.

RNDr. František Pojer

Mgr. Karolína Šůlová

RNDr. Alena Vopálková

 

Adresa redakce:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Telefon: 283 069 241, 283 069 111
Fax: 283 069 247
E-mail: ochrana.prirody@nature.cz
Internetové stránky: www.nature.cz

 

Číslo 6/2014

Číslo 6/2014 je již v prodeji.

 

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ - Nejlepší fotografie

JIŽ ZNÁME VÍTĚZE

fotografické soutěže
časopisu Ochrana přírody.

I. Krajina – 1. místo

Lukáš Vítek – Býkovický rybník

Býkovický rybník_L. Vítek

II Druhy – 1. místo

Tomáš Valenta - Rosnička

Rosnička_T. Valenta

Jména ostatních vítězů i jejich oceněné fotografie
najdete na stránce

Fotosoutěž Ochrany přírody 2010.

 Vítězům gratulujeme.