THE NATURE CONSERVATION
JOURNAL

Redakce časopisu Ochrana přírody

 

Šéfredaktor: 

Mgr. Dalibor Zachoval

 

Členové Redakční rada časopisu Ochrana přírody:

RNDr. Libor Ambrozek

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Ing. Karel Drbal

Mgr. Svatava Havelková

Ing. Anna Hubáčková

Ing. Michael Hošek

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Mgr. Jakub Kašpar

Ing. Ivo Machar, Ph.D.

RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

JUDr. Svatomír Mlčoch

Ing. Jan Moravec

RNDr. Zdeněk Patzelt

RNDr. František Pelc (předseda)

Ing. Pavel Pešout

RNDr. Jan Plesník, CSc.

RNDr. František Pojer

Mgr. Karolína Šůlová

RNDr. Alena Vopálková

 

Adresa redakce:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Telefon: 283 069 241, 283 069 111
Fax: 283 069 247
E-mail: ochrana.prirody@nature.cz
Internetové stránky: www.nature.cz

 

Číslo 6/2014

Číslo 6/2014 je již v prodeji.

 

 

 

Titulní fotografie roku 2014

Turoldská výzdoba

Autor: Petr Zajíček

 

Hejno jeskápů rezavých

Autor: František Pelc

 

Matizna bahenní

Autor: Jan Vrbický

 

PR Meandry Lužnice

Autor: Jan Ševčík

 

Nosorožec tuponosý

Autor: František Pelc

 

Pohled na Sněžku

Autor: Kamila Antošová