Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Úhyn ryb na rybníce Nesyt

Autor: Vlastimil Sajfrt

Na rybníce Nesyt začaly ve větším množství hynout ryby. První se objevily 9. 8. 2018, ale v plné síle se úhyn projevil až 10. 8. 2018. Na úhynu mají bezesporu vinu klimatické vlivy.

Rybník Nesyt se kvůli prohlubujícímu se suchu podařilo od výlovu v listopadu 2017 napustit pouze na takovou úroveň hladiny, která byla o cca 90 cm nižší, než je tzv. normální hladina, které bylo běžně v minulých letech dosahováno. Od té doby došlo k  poklesu hladiny o dalších 26 cm. Současné tropické teploty, nízké přítoky a dodržování minimálního zůstatkového průtoku pod rybníkem Nesyt mají na svědomí ztrátu 0,5 až 1 cm vodního sloupce denně. Změna tlaku v uplynulých dnech byla zřejmě onou pověstnou poslední kapkou.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR informovala starosty sousedních obcí a ze strany pachtýře, Rybářství Hodonín, s. r. o., bylo okamžitě započato s likvidací uhynulých ryb. Poděkování patří starostovi obce Sedlec, který operativně zajistil zpřístupnění obslužné komunikace od obce Sedlec, což zrychlilo přístup k místům s největší koncentrací uhynulých ryb a Sboru dobrovolných hasičů Sedlec za sobotní pomoc při sběru uhynulých ryb. Uhynulé ryby jsou odváženy do kafilerie v Medlově, kde jsou likvidovány v souladu s veterinárními předpisy