Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Seminář o dropovi se konal v Rakousku

Autor: František Pojer

Seminář o dropovi se konal v Rakousku

9. a 10. března 2017 se do rakouského Illmitzu u Neziderského jezera na pozvání zástupců projektu LIFE sjeli experti a příznivci ochrany a záchrany dropa z několika zemí Evropy. Nový přeshraniční projekt "Grenzüberschreitender Schutz der Großtrappe in Mitteleuropa" bude probíhat v Rakousku a Maďarsku v letech 2017–2023 a očekáváme, že bude mít vliv i na další postup připravovaného záchranného programu pro dropa v České republice.

V rámci tzv. „technického workshopu“, jak setkání nazvali organizátoři, se 42 účastníků z osmi zemí seznámilo se současným stavem poznání a situací dropa zejména ve střední Evropě, východní části Německa a Velké Británii. Za Českou republiku se jednání zúčastnili zástupci AOPK ČR, České společnosti ornitologické a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Součástí workshopu byla exkurze na zimoviště dropů na hranicích Rakouska a Slovenska, kde jsme zastihli celkem asi 200 jedinců v několika skupinách. Zároveň byla přímo v terénu demonstrována opatření, která mají zabránit střetům dropů s elektrickým vedením a obdobnými překážkami či zařízeními. Viděli jsme také zemědělskou krajinu s rozmanitými plodinami na menších polních honech, která vyhovuje dropům v zimovištích i na hnízdištích.

Přednášky a prezentace účastníků přinesly informace nejen o výsledcích minulých projektů v Rakousku a Maďarsku, ale také nejnovější poznatky z východního Německa a podrobný popis reintrodukčního projektu ve Velké Británii. Britové nejdříve dováželi vejce ze Saratovké oblasti v Rusku, mláďata se vylíhla na britských ostrovech, byla zde postupně vypouštěna, ale významná část se díky migračnímu pudu vydávala přes moře, nejčastěji do Francie. Jen velmi málo ptáků se dokázalo také vrátit a tak se v další reintrodukci přistoupilo k dovozu vajec a mladých ptáků ze Španělska. Ti byli v adaptaci na prostředí úspěšnější, část sice také migruje, ale postupně na několika místech Británie vznikají malé dropí populace. Velká pozornost byla věnována ochraně proti predátorům, což např. v Maďarsku vede k nekompromisní likvidaci všech potenciálních nepřátel dropa. S velkým zájmem jsme vyslechli praktické poznatky ze satelitní telemetrie z Ruska, Německa i Maďarska, protože obdobné sledování pomocí vysílačů bude významnou součástí nového LIFE projektu zmíněného výše. Budou odchytáváni a vypouštěni s vysílači také dropi v Rakousku a my očekáváme, že získáme větší soubor údajů a dokladů o místech a četnosti pobytu rakouských dropů u nás. Na základě takových budoucích poznatků budeme moci lépe zacílit aktivity směřující k obnovení naší populace na jižní Moravě.

Účastníky jednání bylo dohodnuto, že příští setkání signatářů Memoranda o středo-evropské populaci dropa velkého a odborné sympozium se uskuteční v roce 2018 v Německu.
Podrobné informace o LIFE projektu i prezentace z workshopu jsou k dispozici na webových stránkách: http://grosstrappe.at