Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2019 21. 2. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Na čtyři stovky lidí se dozvěděly, jak se ohrožené druhy rostlin a živočichů chrání v praxi

Autor: Karolína Šůlová

Na čtyři stovky lidí se dozvěděly, jak se ohrožené druhy rostlin a živočichů chrání v praxi

Dne 5. 2. 2019 to totiž bylo téma konference, kterou uspořádala AOPK ČR ve spolupráci s Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity. Konference se účastnili studenti, pracovníci ochrany přírody, podniků povodí, krajských, městských i obecních úřadů a další zájemci. Mnohé druhy rostlin a živočichů by bez lidské péče z naší přírody zmizely.

Třeba takový hvozdík písečný český, který dnes roste na jediném místě na světě – v národní přírodní památce Kleneč nedaleko hory Říp. Z naší krajiny vymizel především kvůli změnám v hospodaření. Aby jeho semena mohla vyklíčit, potřebují obnažený písčitý povrch půdy. V minulosti se pod Řípem pásly ovce a kozy a jejich kopýtka půdu narušovala tak, jak je pro klíčení hvozdíku potřeba. Součástí záchranného programu pro hvozdík je proto strhávání svrchní vrstvy půdy, pravidelné sečení a výsev semen. Za deset let se podařilo zvýšit počet trsů této vzácné rostliny z dvou stovek na patnáct set.

Záchranné programy dnes běží pro osm druhů rostlin a živočichů (hvozdík písečný český, hořeček mnohotvarý český, matizna bahenní, rdest dlouholistý, hnědásek osikový, perlorodka říční, užovka stromová, sysel obecný), další se připravují. Spočívají především v úpravách hospodaření, aby měly ohrožené druhy alespoň někde vhodné podmínky k životu. Pro vzácné druhy, jejichž výskyt může přinášet konflikty s hospodářskými aktivitami člověka, se připravují programy péče. Schváleny byly pro bobra evropského a vydru říční, dokončuje se pro vlka. Program péče o vlka vychází především ze saských zkušeností, kde jsou obdobné podmínky a kde je velmi propracovaný systém náhrad škod i práce s veřejností. Návrh zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nyní jej finalizuje Ministerstvo životního prostředí. Jeho podoba se diskutovala se zástupci nejrůznějších zájmových skupin – například ČMMJ, Svazem chovatelů ovcí a koz, Svazem chovatelů masného skotu, Asociací soukromého zemědělství a dalšími. Program péče mimo jiné uvádí, jak postupovat v případě vzniku škod způsobených vlkem, jak se mají majitelé hospodářských zvířat chránit a s jakou pomocí státu, ať již jde o podporu zabezpečení stád, nebo výši náhrady škod, mohou počítat.

Pro ty druhy, které jsou bezprostředně ohroženy vyhynutím v určitém regionu, připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální akční plány – například pro okáče skalního, okáče menšího, tetřeva hlušce nebo přesličku různobarvou. 

Více na www.zachranneprogramy.cz