Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

110 let výročí objevu Brouškovy pohádkové síně

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr Zajíček

110 let výročí objevu Brouškovy pohádkové síně

27. února uplynulo 110 let od slavného okamžiku, kdy objevitelé poprvé pronikli do jedné z nejkrásnějších prostor systému Sloupskošošůvských jeskyní – Brouškovy pohádkové síně.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Máchovo jezero je v ověřovacím provozu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Máchovo jezero je v ověřovacím provozu

Hráz Máchova jezera procházela od podzimu 2014 náročnou rekonstrukcí. Sdružený objekt, vybudovaný na hrázi v roce 1970, byl totiž v havarijním stavu se špatným stavem potrubí, průsaky podložím i v tělese přelivu. Došlo proto k vybourání stávajícího kašnového přelivu, zpevnění pískovcového podloží injektáží, výměně potrubí včetně technologie ovládání stavidlové výpusti a byl vystavěn nový kašnový přeliv s kamenným obkladem. Manipulační domek na hrázi prošel kompletní proměnou včetně obložení dřevem, aby lépe zapadal do okolní krajiny. Na zpevnění tělesa kašnového přelivu stavbaři použili železné pruty o celkové délce 70 kilometrů a zároveň více než 1 000 kubíků betonu. Máchovo jezero je nyní v takzvaném ověřovacím provozu.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cena za počin roku 2014

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Karolína Šůlová

Cena za počin roku 2014

AOPK ČR a Michal Bartoš s kolektivem zaměstnanců Sluňákova o.p.s obdrželi od statutního města Olomouc Cenu za počin roku 2014 za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví. Tato unikátní galerie v krajině otevřela své brány veřejnosti poprvé 20. září loňského roku. Návštěvníci tu najdou originální objekty, které spojují krajinu a umění.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Turisté na Křivoklátsku mohou vyrazit po stopách trilobita

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Turisté na Křivoklátsku mohou vyrazit po stopách trilobita

Nově opravený mostek přes potok Klucná i zrekonstruovaná geologická zážitková naučná stezka Po stopě trilobita ve Skryjích nyní slouží návštěvníkům chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Slavnostně je otevřeli ministr životního prostředí Richard Brabec spolu s ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem. Obě akce byly financovány z programu posílení návštěvnické infrastruktury.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

O přírodě, krajině a dotacích v České republice

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

O přírodě, krajině a dotacích v České republice

Tvrzení, že žijeme v informačním světě, není ani zdaleka nadsazené. Zatímco nejrůznější údaje se na nás valí doslova ze všech stran, jiné musíme často pracně vyhledávat. Uvedená zákonitost platí jak pro vlastní péči o přírodní a krajinné dědictví v České republice, tak pro možnost jejího financování v podobě dotací ze státního rozpočtu i zdrojů Evropské unie.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Do Podyjí s Androidem

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: David Grossmann

Místa, kde je možné v Podyjí vidět kudlanky, kvetoucí koniklece nebo zajímavé technické památky, poradí lidem nová tříjazyčná mobilní aplikace tamní Správy národního parku. Dostupná je pro zařízení se systémem Android a lidé si ji bezplatně mohou stáhnout na stránkách Google Play.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

(Jak) učit ochranu přírody na vysokých školách?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

(Jak) učit ochranu přírody na vysokých školách?

Ano, a dobře. Tak nějak by zněla lakonická odpověď na otázku z titulku. O tom, že se obdobná replika mnohem snadněji vyřkne než uskuteční, svědčí konference, kterou pod stejným názvem uspořádala 6.–8. listopadu 2014 v Banské Bystrici tamější katedra biologie a ekologie Fakulty přírodních věd Univerzity Matěje Bely ve spolupráci se Státní ochranou přírody SR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Akce se zúčastnili nejen pedagogové z univerzit v ČR a na Slovensku, ale i praktici působící na různých úrovních státní ochrany přírody obou zemí.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference Dobrá Praxe

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Vítek

Konference s názvem Dobrá Praxe 2015 a podtitulem Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR proběhla ve dnech 29. a 30. ledna v Hradci Králové.

Ochrana přírody 1/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Evropský zelený pás

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Růžička

Evropský zelený pás

Ve dnech 23. až 26. září 2014 se ve Slavonicích konala již 8. panevropská konference Evropského zeleného pásu, které se účastnilo více než 100 zástupců státních institucí a nevládních organizací z 25 zemí. Záštitu nad konferencí převzal ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Stewardship kongres v Barceloně

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Stanislava Bartošová

Ve dnech 5.–8. listopadu se v Barceloně konal první evropský Land Stewardship kongres. Jak už název kongresu napovídá, hlavním tématem byl land stewardship, což se do češtiny dá asi nejlépe přeložit jako „správcovství pozemků“. Kongresem vyvrcholil tříletý projekt LandLife, který si položil za cíl rozvíjet a propagovat správcovství pozemků jako efektivní a úspěšný nástroj ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Hlavním organizátorem kongresu (i celého projektu) byla katalánská organizace Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) ve spolupráci s ostatními partnery projektu: Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon, Legambiente Lombardia, Eurosite a Prysma.

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf